Artiklar
Gamla finngården i Kvarntorp Värmland.

Sverigefinnarnas delegation kräver sanningskommission

Sverigefinnarnas delegation uppmanar den svenska staten att erkänna de övergrepp och den assimilering som den sverigefinska minoriteten har utsatts för. I ett pressmeddelande den 29 april 2024, kräver de en sanningskommission och söker statliga medel för en förstudie som ska leda till detta.

Sverigefinnarnas delegation är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten. Organisationen verkar på nationell nivå, medan dess medlemsorganisationer arbetar på lokal och regional nivå. Delegationen ansvarar för generella och principiella frågor som rör det finska språket, sverigefinnarna samt de nationella minoriteternas ställning och rättigheter i Sverige.

Markus Marttila, ordförande för Sverigefinnarnas delegation, menar att om statliga medel beviljas för en sanningskommission, kommer arbetet med en förstudie att påbörjas så snart som möjligt. Förhoppningen är att förstudien ska leda fram till att en sanningskommission upprättas. Han förklarar att processen skulle involvera hela den sverigefinska minoriteten, alltifrån ättlingarna till de som kom hit på 1500-talet till arbetskraftsinvandrarna som kom på 1960- och 70-talen och deras barn och barnbarn.

För Marttila är det viktigt att sanningskommissionen går grundligt tillväga och lyfter fram de övergrepp och den assimilering som minoriteten utsatts för och fortfarande utsätts för.

-Vi har sett positiva effekter som följd av de andra sanningskommissioner som genomförts för andra minoriteter i Sverige. Samtidigt ser vi att sverigefinnarna idag är lite av en 'bortglömd' minoritet. Vi känner därför att det är angeläget för oss att lyfta den kontext av statliga övergrepp i allt ifrån rasbiologisk kartläggning till assimileringspolitik som också präglat sverigefinnarnas historia i Sverige

Tre av de fem nationella minoriteterna i Sverige har redan varit eller är föremål för historiska granskningar. År 2014 publicerades en vitbok om hur romerna behandlats. I november 2023 avslutade sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset sitt arbete, och i december 2025 ska den samiska sanningskommissionen ha slutfört sitt arbete.

Markus Marttila menar att en sanningskommission skulle belysa den historiska bakgrunden till varför sverigefinnarna anser att det är betydelsefullt att behålla sitt språk och sin kultur. Han påpekar även att det är nödvändigt att man från statligt håll inte fortsätter med de nedskärningar som präglat äldrevård, undervisning i finska och utbildning om den sverigefinska minoriteten.

-Vår förhoppning är att kunna göra det tydligt att den språkliga och kulturella närvaron av sverigefinnar i Sverige har präglat det svenska samhället i århundraden. Sverigefinnar ofta möter folk som anser att sverigefinnar har det bra nog i Sverige och att de klarar sig bra på svenska ändå.

Han menar att risken, om man inte satsar på sverigefinnar, kan leda till en ökad förbittring från sverigefinskt håll. Han tror att en sanningskommission skulle motverka en sådan förbittring och samtidigt medföra ökat stöd och synliggörande från samhällets sida.

PETRA KAHN NORD

 

Sidan uppdaterad 2024-05-30