Artiklar
Styrelseledamot och en av grundarna till Rusuvilina, Päivi Heikkinen. Foto privat.

Rusuvilina: en förening för sverigefinska yrkeskvinnor

Inom Rusuvilina, en förening för sverigefinska yrkeskvinnor, samlas medlemmar regelbundet för att stötta varandra och lyfta fram framstående kvinnor inom den sverigefinska gemenskapen.

Genom olika aktiviteter och evenemang strävar de efter att främja det finska språket och kulturen samtidigt som de inspirerar och stödjer varandra i arbetslivet. Årligen hyllar de en kvinna som gjort betydande insatser för finskans ställning i Sverige.

Rusuvilina samlar sverigefinska yrkeskvinnor från olika branscher för att utbyta erfarenheter och arbeta för gemensamma ändamål. En av grundarna och styrelseledamoten Päivi Heikkinen berättar att föreningen organiserar möten, diskussioner, föreläsningar, arbetsplatsbesök och andra evenemang för att öka medlemmarnas sociala och professionella kunskap samt främja utvecklingen av det finska språket i Sverige.

Föreningen stiftades 1996 med visionen att skapa en organisation som särskilt fokuserade på finska kvinnor i arbetslivet genom kvinnligt nätverkande. Sedan dess har Rusuvilina också varit en del av nätverket Business and Professional Women, BPW, och 2005 blev man medlemmar i den finska moderorganisationen av BPW, som i sin tur är del av den internationella organisationen BPW. 

Medlemmarna i Rusuvilina är i huvudsak i medelåldern och helst ska man vara yrkesverksam. Päivi Heikkinen påpekar att som många föreningar har de problem att locka yngre medlemmar.

-Medlemmarna är kvinnor som vill engagera sig i mångsidig aktiv verksamhet, värna om samhörighet och det finska språket. Vi välkomnar nya medlemmar till en varm och öppen atmosfär.

Rusuvilina är enligt Heikkinen mer än bara en förening; det är ett nätverk av kvinnor som delar intressen för kultur och samhälleliga frågor. De träffas regelbundet, ungefär tio gånger per år, för att stötta varandra och lyfta fram framstående kvinnor inom den finska gemenskapen. Föreningens verksamhet är mångsidig och strävar efter att inspirera och stödja medlemmarna genom olika evenemang såsom arbetsplatsbesök, kulturaktiviteter, historiska föreläsningar, resor, besök på operan, modevisningar, BPW nätverksevenemang och utbildningar, samt bastukvällar.

Sedan 1998 har föreningen också utsett Årets kvinna, ett hedersomnämnande som ges årligen till en finsk kvinna som på något sätt har främjat och varit synlig genom sitt yrke och sin verksamhet i det svenska samhället. Priset tillkännages alltid på den internationella kvinnodagen, den 8 mars. Årets kvinna får ett diplom och ett medlemskap för ett år.

2024 utsågs Riina Heikkilä, språkexpert vid Institutet för språk och folklore (Isof), till årets sverigefinska kvinna för hennes betydande insatser för att upprätthålla statusen för finskan som minoritetsspråk i Sverige. Motiveringen beskriver även att Riina Heikkilä har arbetat flitigt i över ett decennium på Isof, där hon har erbjudit språkstöd, organiserat seminarier, sammanställt professionell terminologi och varit chefredaktör för språktidningen Kieliviesti. Heikkiläs engagemang för att främja finskan och hennes expertis inom språkfrågor har gett henne ett brett erkännande och respekt, vilket gör henne till en värdefull förespråkare för språklig mångfald i Sverige.

Enligt Päivi Heikkinen kännetecknas nätverket bland medlemmarna av långa vänskaper och delade livsöden, där medlemmarna hjälper och stödjer varandra i olika faser av livet och arbetslivet.

PETRA KAHN NORD

 

 

 

Sidan uppdaterad 2024-05-13