Artiklar

Lämna förslag om immateriellt kulturarv!

Vad är ett immateriellt kulturarv? Luciatåg, knäckebröd, snapsvisor och Hammarkullenfestivalen – allt detta är exempel på immateriella kulturarv i Sverige.

Ett immateriellt kulturarv kan vara traditioner och kunskaper som förs vidare mellan människor. Det kan alltså vara högtider, muntligt berättande, hantverk, traditionella maträtter, musik, dans och umgängesformer. Nu kan du vara med och bestämma vad som ska finnas med på den svenska förteckningen. Lämna ditt förslag senast den 31 oktober!

Läs mer på Isofs webbplats:

Delta i berättelsen om vårt kulturarv – lämna ditt förslag till Sveriges förteckning | Institutet för språk och folkminnen (isof.se)

Lämna ditt bidrag på webbplatsen för Levande kulturarv:

Levande kulturarv

 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-09-25