Artiklar

Ska du informera eller utbilda om minoritetspolitiken och minoritetslagen?

Presentationen är uppdelad i fyra delar:
 (REVIDERAD VERSION)
  1. Bakgrunden till minoritetspolitiken och minoritetslagen
  2. Bestämmelser i minoritetslagen (reviderad 2019)
  3. Statsbidrag utifrån minoritetsförordningen
  4. Uppföljning och resultat
 
Du kan antingen använda dig av presentationen som helhet eller välja de delar som passar just dig. Om du behöver lägga in egen information i presentationen så går det också givetvis bra. 
 
Fotografer: Camilla Cherry, Carl Johan Utsi, Hans-Olof Utsi, Martin Thelénius, Mostphotos och Tomas Utsi. Fotograferna har upphovsrätt till bilderna och Länsstyrelsen och Sametinget har exklusiv publiceringsrätt till dem. Du kan använda dem i syfte att sprida kunskap om minoritetspolitiken och nationella minoriteters rättigheter.
 
Presentationen är i mallformat (*.potm). Klicka på den och spara ner den som ett lokalt dokument (*.pptx) på din dator. I det sparade dokumentet kan du sedan lägga till eller dra ifrån information utifrån dina egna behov. 
 
Sidan uppdaterad 2020-10-22