Publicerad 2019 Rapport PDF

Minoritetspolitikens utveckling 2018 - Inflytande och delaktighet - en fördjupning

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har regeringens uppdrag att årligen följa upp och redovisa minoritetspolitikens utveckling. I denna rapport beskriver myndigheterna specifikt utvecklingen inom delområdet inflytande och delaktighet under 2018.

I rapporten redovisas en fördjupad uppföljning av i vilken omfattning och på vilket sätt kommuner och landsting har gett de nationella minoriteterna möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem. Kortare avsnitt berör även de minoritetspolitiska delområdena diskriminering och utsatthet liksom språk och kultur.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget

Sidan uppdaterad 2023-05-29