Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

328 träffar.

Vårprogram 2019 Tornedalsteatern

[Informationsmaterial, Om tornedalingar] Uppd: 2019-02-07, publ: 2019-02-07

Karta förvaltningsområden Storstockholm 2019

[Övrigt] Uppd: 2019-01-21, publ: 2019-01-21

Karta förvaltningsområden 2019

[Övrigt] Uppd: 2019-01-21, publ: 2019-01-21

Regleringsbrev 2019

[Regleringsbrev] Uppd: 2020-11-23, publ: 2019-01-07

Avseende nationella minoriteter 7:1 och 7:2

Lista på material fjärrundervisning

[Utbildningsmaterial] Uppd: 2018-11-26, publ: 2018-11-26

Lärarhandledning ”Antiziganismen i Sverige”

[Utbildningsmaterial] Uppd: 2018-11-14, publ: 2018-11-14
Lärarhandledningen beskriver bakgrunden, syftet och upplägget av boken. Den ger stöd till undervi...  Mer...

Lärarhandledningen beskriver bakgrunden, syftet och upplägget av boken. Den ger stöd till undervisningen i form av lektionsförslag, förslag på kontext och förkunskaper, bildanalysfrågor, gestaltningar, reflektions- och instuderingsfrågor. Den kopplar också till läroplanens värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer samt berörda syften och centrala innehåll i historia och samhällskunskap.

Skolboken ”Antiziganismen i Sverige”

[Utbildningsmaterial] Uppd: 2018-11-14, publ: 2018-11-14
Bokens kapitel är tematiskt upplagda och inleds med en bild som fångar kapitlets innehåll och öpp...  Mer...

Bokens kapitel är tematiskt upplagda och inleds med en bild som fångar kapitlets innehåll och öppnar därmed upp för möjligheten att göra en bildanalys. Boken återger också några romers erfarenheter av hur det har varit, och är, när livet påverkas av antiziganism. I boken beskrivs också hur romer verkar för de mänskliga rättigheterna i dag. Boken avslutas med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tjänar som underlag för diskussion om de mänskliga rättigheternas betydelse för att identifiera och motverka kränkningar.

Romsk inkludering. Fem pilotkommuner - goda exempel

[Publikationer] Uppd: 2018-11-09, publ: 2018-11-09
Under åren 2012–2015 har kommunerna haft en central roll i arbetet för en romsk inkludering. Särs...  Mer...

Under åren 2012–2015 har kommunerna haft en central roll i arbetet för en romsk inkludering. Särskilda satsningar har gjorts i fem pilotkommuner – Luleå, Malmö, Helsingborg, Linköping och Göteborg. De metoder och arbetssätt som kommunerna har utvecklat under fyra år ska vidare spridas till övriga kommuner
i landet.

Publiceringsår: 2016
ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-753-1

Nationella minoriteter – tidningsbilaga 2016

[Publikationer] Uppd: 2018-11-09, publ: 2018-11-09

Tidningsbilaga om nationella minoriteter utgiven 2016.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Minoritetspolitikens utveckling 2017

[Publikationer] Uppd: 2018-11-09, publ: 2018-11-09
Denna rapport är en redovisning av uppdrag i regleringsbrev 2017 om att följa upp och analysera u...  Mer...

Denna rapport är en redovisning av uppdrag i regleringsbrev 2017 om att följa upp och analysera utvecklingen inom det minoritets­politiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet.
I rapporten uppmärksammas särskilt utvecklingen i jämförelse med 2014, samt vilka möjligheter och utmaningar som finns för att säker­­ställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Publiceringsår: 2018
ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-805-7

Sidan uppdaterad 2021-09-30