Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Publiceringsår  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

359 träffar.

Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism 2021

Publiceringsår: 2021 [Informationsmaterial, Om romer] Uppd: 2021-09-30
Malmöforumet: Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism...  Mer...

Malmöforumet: Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk på resanderomani (rev 2019)

Publiceringsår: 2021 [Lagar] Uppd: 2021-09-06

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk på pitesamiska (rev 2019)

Publiceringsår: 2021 [Lagar] Uppd: 2021-09-06

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk på sydsamiska (rev 2019)

Publiceringsår: 2021 [Lagar] Uppd: 2021-09-06

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk på lulesamiska (rev 2019)

Publiceringsår: 2021 [Lagar] Uppd: 2021-09-06

Rapport avseende Europeiskt ramverk om romers jämlikhet, inkludering och delaktighet 2020-2030

Publiceringsår: 2021 [Rapporter] Uppd: 2021-11-15

Rapport avseende Europeiskt ramverk om romers jämlikhet, inkludering och delaktighet 2020-2030.

Yttrande romsk inkludering 2020

Publiceringsår: 2021 [Rapporter, Romsk inkludering] Uppd: 2021-04-15

Redovisning av uppdrag att öka kunskapen om romska barns och ungas utsatthet för antiziganism (A2020/01141/MRB)

Publiceringsår: 2021 [Rapporter, Romsk inkludering, Utredningar] Uppd: 2021-11-22
Länsstyrelsen i Stockholms län fick i maj 2020 i uppdrag att öka kunskapen om barns och ungas uts...  Mer...

Länsstyrelsen i Stockholms län fick i maj 2020 i uppdrag att öka kunskapen om barns och ungas utsatthet för antiziganism, det vill säga rasism mot romer.

Nationella minoriteter 2020

Publiceringsår: 2021 [Andra myndigheters rapporter, Rapporter] Uppd: 2021-02-24
Institutet för språk och folkminnen (Isof), Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har...  Mer...

Institutet för språk och folkminnen (Isof), Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har, med hjälp av Sifo Kantar, genomfört en undersökning av allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och bevarandet av de nationella minoriteternas språk och kulturer. Undersökningen genomfördes perioden 5–9 oktober 2020 genom telefonintervjuer1 med 1 000 personer som var 15 år eller äldre. Respondenterna bestod av ett riksrepresentativt urval av befolkningen i Sverige.2 Liknande undersökningar gjordes av Isof 2010 och 2015.3

Yttrande romsk inkludering 2020

Publiceringsår: 2021 [Rapporter, Romsk inkludering] Uppd: 2021-04-15
Redovisning av uppdrag att samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för strategin...  Mer...

Redovisning av uppdrag att samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Tack för ditt svar! Du kan inte få svar genom den här funktionen men du kan hjälpa oss att förbättra minoritet.se
Sidan uppdaterad 2022-08-24