Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

328 träffar.

Lägesrapport samiska språken 2014

[Lägesrapporter - de samiska språken, Rapporter] Uppd: 2020-11-20, publ: 2020-11-20

Lägesrapport samiska språken 2013

[Lägesrapporter - de samiska språken, Rapporter] Uppd: 2020-11-20, publ: 2020-11-20

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk med kommentarer (rev lagen 2019)

[Lagar] Uppd: 2020-11-13, publ: 2020-11-13

Språklag (2009:600) (före revidering av lagen 2019)

[Lagar] Uppd: 2020-11-13, publ: 2020-11-09

Diskrimineringslagen (2008:567)

[Lagar] Uppd: 2020-11-09, publ: 2020-11-09
Diskrimineringslag (2008:567)Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra ...  Mer...

Diskrimineringslag (2008:567)
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032

[Rapporter] Uppd: 2020-11-06, publ: 2020-11-06

En samordnad

[Rapporter] Uppd: 2020-11-06, publ: 2020-11-06

Arvodesblankett, Gävle kommun

[Länkar & dokument, Mål & riktlinjer/handlingsplaner] Uppd: 2020-09-10, publ: 2020-09-10

Myndighetskatalog 2020

[Publikationer] Uppd: 2020-08-26, publ: 2020-08-26
Under samråd med nationella minoriteters riksorganisationer har det fram- kommit önskemål om e...  Mer...

Under samråd med nationella minoriteters riksorganisationer har det fram- kommit önskemål om en myndighetskatalog som kan tydliggöra vilken roll och vilket ansvar olika myndigheter har för frågor som rör nationella minoriteter. Katalogen kan vara en hjälp för minoritetsorganisationer att avgöra vilka myndigheter som de har behov av att samråda med. Denna skrift utgör den första versionen av en sådan myndighetskatalog. Katalogen har tagits fram genom ett samordningsarbete av Länsstyrelsen i Stockholm (redigerad version 2020 augusti)

Ändring av regleringsbrev för 2020

[Regleringsbrev] Uppd: 2020-11-23, publ: 2020-08-11

avseende anslagen 7:1 och 7:2 (juli 2020)

Sidan uppdaterad 2021-09-30