Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

328 träffar.

Föreskrifter från Länsstyrelsen i Stockholm om statsbidrag för merkostnader för kommuner och landsting

[Informationsmaterial] Uppd: 2018-02-28, publ: 2018-02-28

Regleringsbrev 2018

[Regleringsbrev] Uppd: 2020-11-23, publ: 2017-12-20

avseende åtgärder för nationella minoriteter

Workshop konferens äldreomsorg; Väntjänst för finsktalande (nov 2017)

[Konferensdokument] Uppd: 2017-12-20, publ: 2017-12-20

Workshop konferens äldreomsorg; Jag bor i Haninge kommun (nov 2017)

[Konferensdokument] Uppd: 2017-12-20, publ: 2017-12-20

Workshop Konferens äldreomsorg; Gläntan (nov 2017)

[Konferensdokument] Uppd: 2017-12-20, publ: 2017-12-20

Dokumentation från konferens om äldreomsorg för de nationella minoriteterna (nov 2017)

[Konferensdokument] Uppd: 2017-12-20, publ: 2017-12-20
Det finns också dokument från workshops; Gläntan Stockholm, Workshop Väntjänst och Jag bor i Hani...  Mer...

Det finns också dokument från workshops; Gläntan Stockholm, Workshop Väntjänst och Jag bor i Haninge kommun i dokumentarkivet.

Din rätt till vård och omsorg 2017

[Informationsmaterial, Om samer] Uppd: 2020-06-12, publ: 2017-12-20

Informationsblad Socialstyrelsen

Ny karta över FO 2018

[Publikationer] Uppd: 2017-12-19, publ: 2017-12-19

Europarådets rådgivande kommittés rapport om Sveriges åtaganden 2017

[Europarådets rapporter, Rapporter] Uppd: 2017-10-16, publ: 2017-10-16

Remissvar Sametinget 2017

[Utredningar, Övrigt] Uppd: 2017-10-09, publ: 2017-10-09
Sidan uppdaterad 2021-09-30