Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

331 träffar.

Faktablad NM- på engelska

Uppd: 2018-06-08, publ: 2018-06-08

Faktablad nationella minoriteter på engelska

Fem familjer - en broschyr från länsstyrelsen och Sametinget

[Informationsmaterial] Uppd: 2011-12-06, publ: 2011-12-06
I denna broschyr får du ta del av olika generationers personliga berättelser om hur det är att ti...  Mer...

I denna broschyr får du ta del av olika generationers personliga berättelser om hur det är att tillhöra en
nationell minoritet i Sverige. Deras betraktelser kretsarsärskilt kring frågor om språk och identitet.

Fem familjer – nationella minoriteter, språk och identitet

[Publikationer] Uppd: 2018-11-21, publ: 2018-11-09
I denna skrift får du ta del av olika generationers personliga berättelser om hur det är att till...  Mer...

I denna skrift får du ta del av olika generationers personliga berättelser om hur det är att tillhöra en nationell minoritet i Sverige. Deras betraktelser kretsar särskilt kring frågor om språk och identitet. Materialet är reviderat efter lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2018/2019.

Publiceringsår: 2011
ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-461-5

Femte rapporten om Sveriges genomförande av Europeiska stadgan 2014 på svenska

[Europarådets rapporter, Rapporter] Uppd: 2015-03-18, publ: 2015-03-18
Femte rapporten om Sveriges genomförande av Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetssprå...  Mer...

Femte rapporten om Sveriges genomförande av Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 2014 (på svenska)

Folder om grundskyddet- på engelska/in english

[Informationsmaterial] Uppd: 2011-12-06, publ: 2011-12-06
On 1 January 2010 the Act on National Minorities and National Minority Languages entered into for...  Mer...

On 1 January 2010 the Act on National Minorities and National Minority Languages entered into force in Sweden. The Act’s three sections on basic protection grant the national minorities the right to information, the protection of culture and language and the right to participation and influence.

Folder om grundsskyddet

[Informationsmaterial] Uppd: 2011-10-20, publ: 2011-10-20

Information om grundsskyddet från Länsstyrelsen i Stockholms län och sametinget.

Folder om Sveriges fem nationella minoriteter (Socialstyrelsen)

[Informationsmaterial] Uppd: 2011-11-22, publ: 2011-11-21
Foldern är ett stöd för enskilda från de nationella minoriteterna och ger kort information om lag...  Mer...

Foldern är ett stöd för enskilda från de nationella minoriteterna och ger kort information om lagen om minoriteter och minoritetsspråk. Foldern är gratis, och syftet är att den ska lämnas till personalen i hälso- och sjukvård och socialtjänst för att öka deras kunskap om nationella minoriteters rättigheter

Folkhälsomyndigheten; slutrapport- samråd nationella minoriteter (2014)

[Andra myndigheters rapporter, Rapporter] Uppd: 2014-09-26, publ: 2014-04-10
Samråd med Sveriges nationella minoritete.Behov, förutsättningar och metoder för datainhämtning o...  Mer...

Samråd med Sveriges nationella minoritete.
Behov, förutsättningar och metoder för datainhämtning om hälsosituationen bland Sveriges nationella minoriteter och urfolk

From recognition to empowerment – from words to deeds (faktablad)

Uppd: 2018-06-08, publ: 2018-06-08

From recognition to empowerment –
from words to deeds

Från egenmakt till erkännande

[Informationsmaterial] Uppd: 2011-11-28, publ: 2011-11-28

Från erkännande till egenmakt – från ord till handling
Ett minoritetsinriktat tankesätt.

Sidan uppdaterad 2020-09-10