Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

328 träffar.

Romsk kraft - en inspirationsbok om vägar till arbete och utbildning

[Publikationer] Uppd: 2018-11-09, publ: 2018-11-09
Ambitionen med denna bok är att inspirera romska och icke-romska vuxenutbildare, tjänstepersoner ...  Mer...

Ambitionen med denna bok är att inspirera romska och icke-romska vuxenutbildare, tjänstepersoner och aktörer på arbetsmarknaden så att romer stärks i tillträdet till utbildning och arbetsmarknad.
Publicerad 2011

Kartläggning av rasism mot samer i Sverige (2018)

[Andra myndigheters rapporter, Rapporter] Uppd: 2018-10-11, publ: 2018-10-11
Tobias Poggats, Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet/Ubmejen universitiähta p...  Mer...

Tobias Poggats, Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet/Ubmejen universitiähta på uppdrag av Sametinget

Karta kommuner Storstockholm (som ingår i förvaltningsområdet)

[Publikationer] Uppd: 2018-10-02, publ: 2018-10-02

Vision, strategier och handlingsplan för arbete med nationella minoriteter, 2018 i Luleå kommun

[Informationsmaterial] Uppd: 2020-06-11, publ: 2018-09-10
Vision, strategier och handlingsplan för arbete med nationella minoriteterBarn och utbildningsför...  Mer...

Vision, strategier och handlingsplan för arbete med nationella minoriteter
Barn och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun

Ändring i regleringsbrev 2018

[Regleringsbrev] Uppd: 2020-11-23, publ: 2018-07-02

Avseende anslag 7:1 och 7:2, Åtgärder för nationella minoriteter

Presentation Linköpings kommun (Romsk inkludering)

[Konferensdokument] Uppd: 2018-06-18, publ: 2018-06-18

16 maj 2018

Presentation Borås kommun (Romsk inkludering)

[Konferensdokument] Uppd: 2018-06-18, publ: 2018-06-18

16 maj 2018

Minnesanteckningar 16 maj 2017 (Romsk inkludering)

[Konferensdokument] Uppd: 2018-06-18, publ: 2018-06-18

Möte med det kommunala nätverket för romsk inkludering, 180516
Länsstyrelsen

Presentation kommunalt nätverk Romsk Inkludering

[Konferensdokument] Uppd: 2018-06-18, publ: 2018-06-18

Länsstyrelsens presentation från 16maj 2018

Rapport från Nationellt kommunalt nätverk 16 maj 2018

[Konferensdokument] Uppd: 2018-06-18, publ: 2018-06-18

Romsk inkludering

Sidan uppdaterad 2021-09-30