Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Publiceringsår  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

359 träffar.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Publiceringsår: 2020 [Lagar] Uppd: 2020-11-09
Diskrimineringslag (2008:567)Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra ...  Mer...

Diskrimineringslag (2008:567)
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk med kommentarer (rev lagen 2019)

Publiceringsår: 2020 [Lagar] Uppd: 2020-11-13

Arvodesblankett, Gävle kommun

Publiceringsår: 2020 [Länkar & dokument, Mål & riktlinjer/handlingsplaner] Uppd: 2020-09-10

Ändring av regleringsbrev för 2020

Publiceringsår: 2020 [Regleringsbrev] Uppd: 2020-11-23

avseende anslagen 7:1 och 7:2 (juli 2020)

Minoritetspolitikens utveckling 2019 - uppföljningsrapport

Publiceringsår: 2020 [Rapporter, Uppföljningsrapporter - nationella minoriteter] Uppd: 2021-08-17

Minoritetspolitikens utveckling 2019 - rapporten från Länstyrelsen i Stockholm och Sametinget.

Förskolan Ripan, Kiruna kommun

Publiceringsår: 2020 [Kultur och språk, Länkar & dokument] Uppd: 2020-09-10

Checklista minoritetsarbete, Länsstyrelsen Skåne

Publiceringsår: 2020 [Länkar & dokument, Mål & riktlinjer/handlingsplaner] Uppd: 2020-09-10

Barnsamråd, Gävle kommun

Publiceringsår: 2020 [Dialog och samråd, Samråd barn och unga] Uppd: 2020-09-08

Språkträdet, Svenska kyrkan

Publiceringsår: 2020 [Dialog och samråd, Samråd barn och unga] Uppd: 2020-09-08

Intervjuguide unga, Gävle kommun

Publiceringsår: 2020 [Dialog och samråd, Samråd barn och unga] Uppd: 2020-09-08
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Tack för ditt svar! Du kan inte få svar genom den här funktionen men du kan hjälpa oss att förbättra minoritet.se
Sidan uppdaterad 2022-08-24