Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Publiceringsår  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

359 träffar.

Program 8 juni 2022

[Konferensdokument] Uppd: 2022-05-19
Välkommen till en heldag med erfarenhetsutbyte, nätverkande och aktuell information kring natione...  Mer...

Välkommen till en heldag med erfarenhetsutbyte, nätverkande och aktuell information kring nationella minoritetsfrågor. Dagen vänder sig till dig som är samordnare eller ansvarig för minoritetsfrågor i en kommun eller region, som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska, eller ingår i nätverket för romsk inkludering.

Minoritetspolitiskt bokslut

[Andra myndigheters rapporter, Rapporter] Uppd: 2022-08-17

Rapport av Lennart Rohdin på uppdrag av Sverigefinländarnas delegation aug 2022

Minoritetspolitiskt bokslut

[Andra myndigheters rapporter, Rapporter] Uppd: 2022-08-17

Rapport av Lennart Rohdin på uppdrag av Sverigefinländarnas delegation aug 2022

Konferens om minoritetsspråkreformen

[Övrigt] Uppd: 2010-03-04
Syftet med konferensen är att ge information om uppföljningsansvaret m m, presentera möiliga sami...  Mer...

Syftet med konferensen är att ge information om uppföljningsansvaret m m, presentera möiliga samiska samarbetspartrers, möjliggöra skapande av nya kontakter och nätverksbildande samt att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan förvalturingsmyndighetema.

Kartläggning av kunskaper i minoritetssspråk

[Blankettsamling] Uppd: 2010-03-04
Blankettmall eller exempel på blankett som används av Norrbottenskommuner för intern kartläggning...  Mer...

Blankettmall eller exempel på blankett som används av Norrbottenskommuner för intern kartläggning av kunskaper i minoritetsspråk inom den egna förvaltningen.

Rätten till mitt språk - del 3

[Utredningar] Uppd: 2010-02-08
Förstärkt minoritetsskydd. Delbetänkande av Utredningen om finska och sydsamiska språken, Stockho...  Mer...

Förstärkt minoritetsskydd. Delbetänkande av Utredningen om finska och sydsamiska språken, Stockholm 2005.

Faktablad - nordsamiska

[Informationsmaterial, Om samer] Uppd: 2010-02-08

Rättigheterna stärks för de nationella minorieteterna.

Regleringsbrev 2010

[Regleringsbrev] Uppd: 2010-02-08

Regleringsbrev tör budgetåret 2010 avseende anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter

Från erkännande till egenmakt

[Publikationer] Uppd: 2020-06-15

Regeringens strategi för de nationella minoriteterna. Prop 2008/09:158

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Tack för ditt svar! Du kan inte få svar genom den här funktionen men du kan hjälpa oss att förbättra minoritet.se
Sidan uppdaterad 2022-08-24