Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

332 träffar.

Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism 2021

[Informationsmaterial, Om romer] Uppd: 2021-09-30, publ: 2021-09-30
Malmöforumet: Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism...  Mer...

Malmöforumet: Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism

Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism 2021

[Informationsmaterial, Om judar, Om romer] Uppd: 2021-09-30, publ: 2021-09-30
Pressinfo: Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, an...  Mer...

Pressinfo: Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism

Stolt men ofta otrygg

[Rapporter, Romsk inkludering] Uppd: 2021-10-25, publ: 2021-10-25

En undersökning om unga romers upplevelser av trygghet och tillgång till sina rättigheter 2021.

Utbildningsstatistik nationella minoriteter 2020-21

[Informationsmaterial, Rapporter] Uppd: 2021-11-03, publ: 2021-11-03

Rapport avseende Europeiskt ramverk om romers jämlikhet, inkludering och delaktighet 2020-2030

[Rapporter] Uppd: 2021-11-15, publ: 2021-11-15

Rapport avseende Europeiskt ramverk om romers jämlikhet, inkludering och delaktighet 2020-2030.

Redovisning av uppdrag att öka kunskapen om romska barns och ungas utsatthet för antiziganism (A2020/01141/MRB)

[Rapporter, Romsk inkludering, Utredningar] Uppd: 2021-11-22, publ: 2021-11-22
Länsstyrelsen i Stockholms län fick i maj 2020 i uppdrag att öka kunskapen om barns och ungas uts...  Mer...

Länsstyrelsen i Stockholms län fick i maj 2020 i uppdrag att öka kunskapen om barns och ungas utsatthet för antiziganism, det vill säga rasism mot romer.

Förskolan Ripan, Kiruna kommun

[Kultur och språk, Länkar & dokument] Uppd: 2020-09-10, publ: 2020-09-10

Checklista minoritetsarbete, Länsstyrelsen Skåne

[Länkar & dokument, Mål & riktlinjer/handlingsplaner] Uppd: 2020-09-10, publ: 2020-09-10

Barnsamråd, Gävle kommun

[Dialog och samråd, Samråd barn och unga] Uppd: 2020-09-08, publ: 2020-09-08

Språkträdet, Svenska kyrkan

[Dialog och samråd, Samråd barn och unga] Uppd: 2020-09-08, publ: 2020-09-08
Sidan uppdaterad 2021-11-22