Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Publiceringsår  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

359 träffar.

Folder om grundskyddet- på engelska/in english

Publiceringsår: 2011 [Publikationer] Uppd: 2011-12-06
On 1 January 2010 the Act on National Minorities and National Minority Languages entered into for...  Mer...

On 1 January 2010 the Act on National Minorities and National Minority Languages entered into force in Sweden. The Act’s three sections on basic protection grant the national minorities the right to information, the protection of culture and language and the right to participation and influence.

Fem familjer - en broschyr från länsstyrelsen och Sametinget

Publiceringsår: 2011 [Publikationer] Uppd: 2011-12-06
I denna broschyr får du ta del av olika generationers personliga berättelser om hur det är att ti...  Mer...

I denna broschyr får du ta del av olika generationers personliga berättelser om hur det är att tillhöra en
nationell minoritet i Sverige. Deras betraktelser kretsarsärskilt kring frågor om språk och identitet.

Från egenmakt till erkännande

Publiceringsår: 2011 [Informationsmaterial] Uppd: 2011-11-28

Från erkännande till egenmakt – från ord till handling
Ett minoritetsinriktat tankesätt.

Stadga om landsdels- eller minoritetsspråk

Publiceringsår: 2011 [Konventioner] Uppd: 2011-11-22

Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk, Strasbourg,1992.

Europeiska ramkonventionen

Publiceringsår: 2011 [Konventioner] Uppd: 2011-11-22

Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, Strasbourg 1995.

Folder om Sveriges fem nationella minoriteter (Socialstyrelsen)

Publiceringsår: 2011 [Publikationer] Uppd: 2011-11-22
Foldern är ett stöd för enskilda från de nationella minoriteterna och ger kort information om lag...  Mer...

Foldern är ett stöd för enskilda från de nationella minoriteterna och ger kort information om lagen om minoriteter och minoritetsspråk. Foldern är gratis, och syftet är att den ska lämnas till personalen i hälso- och sjukvård och socialtjänst för att öka deras kunskap om nationella minoriteters rättigheter

Lärarförsörjningen för de nationella minoriterna- hur kan den tryggas? (2011:14 R)

Publiceringsår: 2011 [Andra myndigheters rapporter, Rapporter] Uppd: 2011-12-21
Högskoleverket fick i juni 2010 i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för hur Sverige på e...  Mer...

Högskoleverket fick i juni 2010 i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för hur Sverige på ett bättre sätt kan uppfylla åtagandena i Europarådets minoritetskonventioner vad gäller tillgången på lärare som kan undervisa i och på de nationella minoritetsspråken. I uppdraget ingår att göra en översyn av högskoleutbildningar i de nationella minoritetsspråken. Det ingår även att i genomförandet samråda med ett antal berörda myndigheter och representanter för de nationella minoriteterna.

Konferens tema äldreomsorg-Staare/Östersund 19/5 2011

Publiceringsår: 2011 [Konferensdokument] Uppd: 2011-06-12

Dokumentation från temakonferensen om äldreomsorg 19/5 2011.

Seminarium Gällivare 17 mars 2011.

Publiceringsår: 2011 [Konferensdokument] Uppd: 2011-05-09

E-formulär på minoritetsspråken, Kristina Fahlén, SKL Kommentus Media AB.

Dokumentation konferens Borås.

Publiceringsår: 2011 [Konferensdokument] Uppd: 2011-04-15

Dokumentation från konferensen Äldreomsorg för nationella minoriteter, Borås 24 mars 2011.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Tack för ditt svar! Du kan inte få svar genom den här funktionen men du kan hjälpa oss att förbättra minoritet.se
Sidan uppdaterad 2022-08-24