Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Publiceringsår  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

355 träffar.

Folder om Sveriges fem nationella minoriteter (Socialstyrelsen)

Publiceringsår: 2011 [Publikationer] Uppd: 2011-11-22
Foldern är ett stöd för enskilda från de nationella minoriteterna och ger kort information om lag...  Mer...

Foldern är ett stöd för enskilda från de nationella minoriteterna och ger kort information om lagen om minoriteter och minoritetsspråk. Foldern är gratis, och syftet är att den ska lämnas till personalen i hälso- och sjukvård och socialtjänst för att öka deras kunskap om nationella minoriteters rättigheter

Europeiska ramkonventionen

Publiceringsår: 2011 [Konventioner] Uppd: 2011-11-22

Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, Strasbourg 1995.

Stadga om landsdels- eller minoritetsspråk

Publiceringsår: 2011 [Konventioner] Uppd: 2011-11-22

Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk, Strasbourg,1992.

Från egenmakt till erkännande

Publiceringsår: 2011 [Informationsmaterial] Uppd: 2011-11-28

Från erkännande till egenmakt – från ord till handling
Ett minoritetsinriktat tankesätt.

Fem familjer - en broschyr från länsstyrelsen och Sametinget

Publiceringsår: 2011 [Publikationer] Uppd: 2011-12-06
I denna broschyr får du ta del av olika generationers personliga berättelser om hur det är att ti...  Mer...

I denna broschyr får du ta del av olika generationers personliga berättelser om hur det är att tillhöra en
nationell minoritet i Sverige. Deras betraktelser kretsarsärskilt kring frågor om språk och identitet.

Folder om grundskyddet- på engelska/in english

Publiceringsår: 2011 [Publikationer] Uppd: 2011-12-06
On 1 January 2010 the Act on National Minorities and National Minority Languages entered into for...  Mer...

On 1 January 2010 the Act on National Minorities and National Minority Languages entered into force in Sweden. The Act’s three sections on basic protection grant the national minorities the right to information, the protection of culture and language and the right to participation and influence.

Judiska årscykeln

Publiceringsår: 2011 [Informationsmaterial] Uppd: 2011-12-20

Judiska årscykeln, information från Judiska församlingen i Stockholm.

Regleringsbrev för 2012

Publiceringsår: 2011 [Regleringsbrev] Uppd: 2020-11-23

Avseende anslagen 7:1 och 7:2.(nationella minoriteter)

Regeringens proposition 2009

Publiceringsår: 2010 [Utredningar] Uppd: 2010-02-08

Från erkännande till egenmakt, regeringens strategi för de nationella minoriteterna.

Faktablad - svenska

Publiceringsår: 2010 [Dialog och samråd, Informationsmaterial] Uppd: 2010-10-21

Rättigheterna stärks för de nationella minoriteternna

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Tack för ditt svar! Du kan inte få svar genom den här funktionen men du kan hjälpa oss att förbättra minoritet.se
Sidan uppdaterad 2024-03-27