Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Publiceringsår  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

355 träffar.

Nationella minoritetsspråk vid domstolar, 2007

Publiceringsår: 2010 [Utredningar] Uppd: 2010-02-08

Promemoria, Nationella minoritetsspråk vid domstolar och myndigheter – ett alternativ.

Kulturell och språklig revitalisering bland romska barn och ungdomar

Publiceringsår: 2010 [Informationsmaterial, Om romer] Uppd: 2010-02-25
Kulturell och språklig revitalisering bland romska barn och ungdomar–en väg till självorganiserin...  Mer...

Kulturell och språklig revitalisering bland romska barn och ungdomar
–en väg till självorganisering
En uppföljning av Allmänna arvsfondens 27 romska projekt åren 1996-2009.
Christina Rodell Olgaç
Södertörns högskola, december 2009

Kartläggning av behov, äldreomsorg

Publiceringsår: 2010 [Blankettsamling] Uppd: 2010-03-04
Blankettmall eller exempel på blankett som används av Norrbottenskommuner för kartläggning av "br...  Mer...

Blankettmall eller exempel på blankett som används av Norrbottenskommuner för kartläggning av "brukarbehov" inom äldreomsorgen.

Kartläggning av behov, förskola

Publiceringsår: 2010 [Blankettsamling] Uppd: 2011-01-17
Blankettmall eller exempel på blankett som används av Norrbottenskommuner för kartläggning av "br...  Mer...

Blankettmall eller exempel på blankett som används av Norrbottenskommuner för kartläggning av "brukarbehov" inom förskolan.

Kartläggning av servicebehov på minoritetssspråk

Publiceringsår: 2010 [Blankettsamling] Uppd: 2010-03-04
Blankettmall eller exempel på blankett som används av Norrbottenskommuner för kartläggning av sev...  Mer...

Blankettmall eller exempel på blankett som används av Norrbottenskommuner för kartläggning av sevicebehov på minoritetsspråk.

Konferansdokumentation 7 maj 2010

Publiceringsår: 2010 [Konferensdokument] Uppd: 2011-03-22
Dokumentation/rapport från konferans i Stockholm den 7 maj 2010 med förerträdare för de nationell...  Mer...

Dokumentation/rapport från konferans i Stockholm den 7 maj 2010 med förerträdare för de nationella minoriterna från förvaltningsområdena för finska och meänkieli.

Rapport till Europarådet om den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Publiceringsår: 2010 [Europarådets rapporter, Rapporter] Uppd: 2010-12-21
Sveriges rapport om åtgärder som har vidtagits fram till den 1 september 2010 för att uppfylla åt...  Mer...

Sveriges rapport om åtgärder som har vidtagits fram till den 1 september 2010 för att uppfylla åtagandena enligt Europarådets europeiska stadga om landsdels- eller minoritetsspråk. Rapporten är den fjärde i ordningen och tar upp de åtgärder som vidtagits och de förändringar som skett sedan Sverige lämnade sin senaste rapport.

DO rapport om diskriminering

Publiceringsår: 2008 [Andra myndigheters rapporter, Rapporter] Uppd: 2010-02-08

Rapport från DO om diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet, utgiven 2008.

Granskningsrapport Europarådet

Publiceringsår: 2008 [Konventioner] Uppd: 2010-02-08

Europarådets granskningsrapport (2007) om ramkonventionen om skydd för de nationella minoriteterna.

Rapporten för romsk inkludering 2021

[Rapporter, Romsk inkludering] Uppd: 2022-04-07
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Tack för ditt svar! Du kan inte få svar genom den här funktionen men du kan hjälpa oss att förbättra minoritet.se
Sidan uppdaterad 2024-03-27