Artiklar
Bibliotekarie Åsa Eriksson Foto: Örnsköldsviks kommun

Bokgåva ska stärka finska och samiska i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun har tagit fram bokpaket med böcker för barn, unga och vuxna på finska, sydsamiska och nordsamiska. Genom satsningen vill de uppmuntra, ge inspiration och bidra till finsk och samisk språkrevitalisering för kommuninvånarna.

–De nationella minoritetsspråken finska och samiska är inhemska språk med en lång historia och närvaro i Sverige. Rättsligt sett är det fråga om en särställning i Sverige som vi genom bokgåvan bidrar till att synliggöra. Människor med anknytning till dessa grupper har präglat det samhälle vi lever i och de nationella minoriteternas historia och språk är en självklar del av historien om Sverige i går, i dag och i framtiden, berättar bibliotekarien Åsa Eriksson på kommunens hemsida.

Kommunen har haft en dialog med finska och samiska invånare om urval och utformning via kommunens öppna samråd för nationella minoriteter. Även minoritetsspråklärare har varit delaktiga i framtagandet. Kommunen har även konsulterat resursbiblioteket för finska vid Finlandsinstitutet, Tjállegoahte-Författarcentrum Sápmi och stiftelsen Gaaltije i Östersund för urvalet av litteratur.

Bokpaketen finansieras genom statsbidraget som Örnsköldsviks kommun får för att de ingår i finskt och samiskt förvaltningsområde.

Här kan du läsa mer och beställa ett bokpaket:

https://bibliotek.ornskoldsvik.se.  

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2023-02-02