Artiklar
Språkväskan på romani utvecklas just nu. Foto: Viktoria Björklund

Luleå utvecklar språkväskor

Luleå kommun utvecklar just nu språkväskor för nyttjande i språk- och kulturutvecklande syfte i förskola och förskoleklass.

Viktoria Björklund, enhetschef vid Resurscentrum i Luleå, säger att väskorna är ett unikt och egenproducerat pedagogiskt material och bland andra språk har Luleå nu väskor i samiska varieteter, meänkieli, finska och romani. Väskorna nyttjas flitigt av förskolor och förskoleklasser.
- Väskorna innehåller konkret och spännande material som kan användas av barnen direkt. Pedagogerna kan använda väskorna för att få idéer om hur de kan jobba vidare på sin enhet genom att ta stöd av alla språk barnen i gruppen har relation till, vad föräldrar och personal själva har för språk med sig.

Josée Kobylak är metodutvecklare i flerspråkighet, språkutveckling och inkludering vid Resurscentrum och hon  ansvarar för utveckling och framtagande av språkväskorna.
- Genom att arbeta med väskorna skapar man inspiration och synliggör språk. Det är ett viktigt arbete att öka tolerans och nyfikenhet på alla språk och därmed olika kulturer. Det är ett demokratiarbete.

- Språkväskorna i nationella minoritetsspråken är ett bidrag till revitaliseringsarbetet och synliggörandet av de nationella minoriteterna med barnen. På ett lekfullt sätt kan man lära sig ord och meningar på språken och framför allt får man inspiration att lära mer.

Just nu utvecklar Josée språkväskan i romani som kommer att innehålla material på flera varieteter.
- Vi har börjat med resandes romani vilket vi är stolta över och vi tycker det är jätteroligt då det inte är så enkelt att finna personer som kan resandes romani. Så småningom fyller vi på väskan med fler romska varieteter.

När Josée gör materialet bygger det på kontakt med människor som kan tala de språk som behövs till väskan. Dessa personer läser in texter, talar och sjunger och barnen och personalen kan sedan lyssna till språken via QR-koder. Många gånger är det modersmålslärare som lånar sina språk till väskorna. Väskorna blir på så sätt unika.

Parallellt med väskan i romani så pågår planering för jiddischväskan där också flera varieteter ska ingå.

Under hösten kommer de också att färdigställa Leena Huss läromedelsstöd till alla pedagoger i Luleå kommun med en samling av aktuella länkar till material om och på de olika nationella minoritetsspråken så att förskola och skola i Luleå har uppdaterat material för undervisning om nationella minoriteter.
- Det kommer att bli ett digitalt häfte, även i papper, och det kommer att bli en liten film om materialet också. Det är en lärarhandledning kan man säga som stöd för pedagogerna. Vi jobbar nu med själva formen för häftet. Alla pedagoger i kommunen kommer få ta del av materialet. Leena har jobbat med det under hela våren.

MALIN A JUNKKA

 

 
Sidan uppdaterad 2020-09-17