Artiklar
Irina Littner.

Uppsats om finsk biblioteksverksamhet vann uppsatstävling

Irina Littner blev vinnare av uppsatstävlingen för högskolestudenter, arrangerad av Sverigefinländarnas delegation med sin uppsats: Resursbibliotek och folkbibliotek i samverkan: För att särskilt uppmärksamma den nationella minoriteten sverigefinnar (2023, Linnéuniversitetet).

Vinnaren tillkännagavs den 27:e april vid Sverigefinländarnas delegations plenum i Stockholm. Priset är 10 000 kronor.

Juryn tilldelade även två hedersomnämnanden: Ville Niva för sitt arbete Mänskliga kvarlevor, återlämning och försoning: En sociologisk studie om upprättelse (2022, Luleå tekniska universitet) och Ellen Kujanpää för sitt arbete Den finska erfarenheten värker: En studie om hur samhälleliga faktorer påverkar sverigefinnars relation till sin etniska identitet (2022, Malmö universitet).

Juryn bestod av Satu Gröndahl (Uppsala universitet), Daniel Haataja (Umeå universitet), Leena Huss (Sällskapet för sverigefinsk forskning), Petra Palkio (Göteborgs stad) och Ulla-Maija Pesola (Skellefteå kommun), med Maarit Jaakkola (Göteborgs universitet) som ordförande.

Tävlingen gällde kandidatuppsatser som godkänts vid svenska lärosäten 2022–2023, och totalt anmäldes 28 bidrag till tävlingen. Tävlingens regler och bedömningskriterier finns här: https://sverigefinne.se/uppsatstavling2023/uppsatstavling2023.pdf.

Nästa tävlingsomgång öppnas i slutet av 2024 och gäller magister-/masteruppsatser som godkänts vid svenska universitet och högskolor 2023–2024. Ansökningstiden sträcker sig fram till början av februari 2025, och vinnaren kommer att tillkännages vid delegationens plenum 2025.

Sällskapet för sverigefinsk forskning har i samarbete med Stockholms universitet sammanställt alla uppsatser på kandidat-, master/magister- och doktorandnivå 2011-2023 till ett uppsatsgalleri som finns här: https://www.natminforskning.se/galleri/. Direktlänk till uppsatserna 2011-2023: https://www.natminforskning.se/galleri/studentuppsatser/. Meningen med uppsatsgalleriet är att förstärka och synliggöra forskning och akademiska studentarbeten som berör den nationella minoriteten sverigefinnar. Galleriet kommer framöver att inkludera intervjuer med författarna och idéer för framtida studenter. 

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2024-04-30