Artiklar
Foto: IStock

Barn och unga i fokus på Internationella Romadagen i Göteborg

I år uppmärksammar Göteborg den Internationella Romadagen på ett märkbart sätt. Till exempel serverar för-och grundskolorna romsk mat för sina elever. På eftermiddagen blir det flagghissning och blomsterceremoni på Gustav Adolfs torg, torget där kommunledningen ligger.

Därefter följer musik, föreläsning om romsk kultur och fika på Göteborgs stadsmuseum strax intill torget.

Ett viktigt inslag blir en visning av kortfilmer gjorda av unga romer.

Filmerna är skapade i projektet Unga Röster.

Ellis Holmberg, från kulturförvaltningen, Göteborg stad, har hållit i det hela. 

– Det här ingår egentligen i en större satsning som riktar sig till ungdomar från de olika nationella minoriteterna och syftar bland annat till möten mellan dessa ungdomar. Hittills har vi haft en grupp på sju romska ungdomar som deltagit och gjort varsin kortfilm, berättar Ellis Holmberg.

Varför just film? Jo för det är ett effektivt sätt att ge plats åt ungas röster. Och det är ett bra sätt att öka kunskapen om vad en nationell minoritet är, säger Ellis Holmberg.

– Det personliga växer fram. Hur är det för mig att vara rom.

Elis Holmberg

Till en början var det tänkt att en professionell filmare skulle göra en serie informationsfilmer om bland annat romsk kultur och identitet med fokus på unga.

– Men när jag träffade ungdomarna för att prata om teman för filmen visade diet sig snart att ungdomarna själva inte bara hade egna idéer om hur de ville framföra sin bild av hur det är att vara rom, utan också gärna ville göra sina egna filmer. Och där fanns många olika infallsvinklar.

I en av filmerna berättar några äldre kvinnor hur de som romska kvinnor haft det under sitt liv. En kvinna berättar om hur hennes dröm var att bli flygvärdinna, men bara genom det faktum att hon var rom, kunde den drömmen aldrig uppfyllas. Inte heller kunde hon arbeta på restaurang.

Några av deltagarna valde att intervjua varandra om bland annat huruvida de berättar i skolan eller för kompisar att de är romer. Och ifall så sker, hur det mottages.

Projektet började hösten 2022, och arbetet med filmerna har förlagts till höstlov och påsklov.

Ett mål med projektet är att filmerna skall visas i grundskolan och leda till samtal om hur det är att tillhöra en minoritet. Dit har projektet inte nått ännu. Men idag, den 8 april visas de sju första filmerna på Göteborgs stadsmuseum. Filmerna är på en till två minuter långa. Och när filmerna visats blir det en paneldebatt som leds av Valeria Redjepagic.

Valeria arbetar nu som konsult på Trollhättans kommun med inkluderingsfrågor och romska unga ambassadörer.

BITTI INGEMANSSON

 

Sidan uppdaterad 2024-04-08