Artiklar
Valeria Redjepagic, projektledare för Romska och Resande studenter i Norden samt arbetar med romsk inkludering i Trollhättans kommun. Foto: Leonarda Arcidiacono.

Studentnätverk för romska och resandestudenter i Norden

Projektet som går under namnet: Romska och Resande studenter i Norden upprättades med syftet att skapa en mötesplats för romska studenter. Tanken är att studentnätverket ska bidra till att skapa en mötesplats för romer och resande som studerar eller funderar på att börja studera.

I april hölls den första av fyra studentträffar, denna gång i anslutning till forskningskonferens på Södertörns Högskola.

– Vi projektledare är eniga om att det här första mötet blev bättre än förväntat, säger Britt-Inger Hedström Lundqvist projektledare och grundaren av DIKKO.

Idén föddes när Britt-Inger Hedström Lundqvist pratade ihop sig med sina projektkollegor Solvor Mjøberg Lauritzen och Valeria Redjepagic, tillsammans såg de vikten av en mötesplats för studerande romer och resande och även för romer och resande som vill studera. Idén blev till verklighet och projektet som nu är i gång finansieras av Nordiska ministerrådets stödprogram.

Tanken är att studentträffarna ska ge stöd och uppmuntran till att studera, men också vara ett forum där erfarenheter kan delas och nätverk skapas.

Solvor Mjøberg Lauritzen (Norge), Britt-Inger Hedström Lundqvist och Valeria Redjepagic, driver och arrangerar projektet med sina samverkanspartners i tre av de nordiska länderna: Sverige, Norge och Danmark. I Sverige är projektägaren för träffarna föreningen RUNG. Den andra träffen äger rum efter sommaren i Norge.

– Vår förhoppning är att träffarna ska inspirera deltagarna och forma nätverk som ska kunna leva vidare. Det är viktigt att målgruppen organiserar sig, säger Britt-Inger Hedström Lundqvist.

– Det blev extra tydligt i och med den första träffen varför vi faktiskt gör det här och varför dessa träffar verkligen behövs, säger hon och berättar vidare om deltagare som ringt och lämnat återbud.

– När jag hörde motiveringen, att det var svårt att ta ledigt för att medverka i ett romskt möte, och att de kanske inte vågade säga det till sina lärare, insåg jag att behovet av dessa träffar är större än jag trott. Flera vågade alltså inte säga att de skulle medverka i ett romskt möte, säger Britt-Inger Hedström Lundqvist som också funderar på att förlägga nästa träff på helgdag för att fler ska kunna delta utan att behöva ta ledigt.

Britt-Inger Hedström Lundqvist, projektledare för Romska och Resande studenter i Norden, samt grundare och ansvarig utgivare av DIKKO. Foto: Anders Boström.

På studentträffen uppstod personliga och viktiga samtal, och flera föreläsningar ägde rum. En av föreläsarna var Jelena Savic som berättade om det faktum att det inte alltid är rosenrött att studera. Hon berättade om sin historia, om styrka, rasism och överlevnad. Jelena Savic som är uppvuxen i Belgrad gör sin doktorsexamen i Uppsala efter att hon sökt universitetstjänster i tre – fyra år i olika länder.

– Många säger att allt blir bra om du pluggar men så enkelt ser det inte ut, och det gäller alla även de i minoriteten romer, säger Britt-Inger Hedström Lundqvist som understryker att alla föreläsare var fantastiska och bidrog till viktiga samtal och inspiration.

– Alla fick komma till tals och personliga frågor lyftes samt tankar kring studier. Jag kan verkligen se att syftet uppnåddes för träffen och jag är supernöjd med det. Men jag hade önskat att fler hade kommit, men vi får lära oss av detta och planera annorlunda nästa gång.

Valeria Redjepagic som också är en av projektledarna, håller med Britt-Inger Hedström Lundqvist i frågan om att fler borde varit där men hon kan också se att en mindre grupp kan leda till mer intima samtal.

– Studentträffen var väldigt inspirerande och det uppstod fina dialoger, jag tror att deltagarna vågar öppna upp mer när det är en mindre grupp. Det är lättare att bli personlig då, säger Valeria Redjepagic.

Mötesplatser för unga romer  och resande är något som Valeria Redjepagic upplever är väldigt viktigt. Hon menar att det behövs en plats där erfarenhet kan delas och hon kan se att romer och resande inte är lika organiserade i Sverige som i andra länder i Europa och ser att det därför är extra viktigt att arrangera den här typen av träffar.

– Jag såg att de som var där blev inspirerade och fick en boost av att vara med, säger Valeria Redjepagic som själv var väldigt nöjd med de samtal och diskussioner som uppstod.  Hon berättar också att hon själv blev väldigt inspirerad när hon deltog vid en ungdomskonferens som arrangerades av MUCF (Myndigheten för ungdoms och civilsamhället) för flera år sedan.

– Det var en ungdomskonferens för romer och den gav mig väldigt mycket inte bara ur minoritetsperspektiv men även inblick i föreningslivet, säger Valeria Redjepagic.

Både Britt–Inger Hedström Lundqvist Valeria Redjepagic hoppas att de som deltar i dessa studentträffar ska bli inspirerade att studera mera och att nya nätverksgrupper skapas, och att de fortsätter nätverka in i framtiden för att skapa bättre förutsättningar för romska och resande studenter. 

LEONARDA ARCIDIACONO

 

Sidan uppdaterad 2024-05-21