Artiklar
Skärmklipp från Isofs webbplats.

Ny utställning om romska språket

Nu går det att kostnadsfritt beställa en utställning om det romska språket och dess historia från Språkcentrum romska.

Språkcentrum romska på Isof har tagit fram utställningen Romska språket – historia, nutid och framtid som skildrar romers och det romska språkets historia, från romernas förfäder för tusen år sedan till det att romer erkändes som en nationell minoritet och romani chib som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige.

I utställningen kan man bland annat läsa om olika romska dialekter och om de språkliga rättigheter som romer har i Sverige samt om antiziganism som fortfarande påverkar många romers vardag. Utställningen beskriver även vilken betydelse språkrevitaliseringen har för språkets överlevnad i Sverige och språkvårdens arbete med att på olika sätt stärka språket.

Utställningen är riktad till en bred allmänhet för att höja kunskapen om det romska språket. Språkcentrum romska ser gärna att utställningen beställs till kommunbibliotek, skolbibliotek eller filialbibliotek eller andra offentliga lokaler.

Utställningen består av 15 tryckta skyltar i storleken A3 med illustrationer och text. Utställningen kan beställas kostnadsfritt genom formuläret nedan. Nedan finns även praktisk information om beställningen och leveransen.

Ytterligare information om utställningen: sprakcentrumromska@isof.se

Läs mer på Isofs webbplats:

Utställning om det romska språket | Institutet för språk och folkminnen (isof.se)

 

KARIN SKOGLUND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2024-05-27