Artiklar

Skolverket får nytt uppdrag

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur undervisningen i de fem nationella minoritetsspråken kan förbättras.

Skolverket ska bland annat föreslå hur undervisningen ska organiseras för att bli mer tillgänglig och av bättre kvalitet. Det rapporterar Sveriges Radio Finska.

Sverige har sedan 2003 uppmanats av Europarådet att skyndsamt förbättra undervisningen i de nationella minoritetsspråken.

Skolverket har på sig fram till 2021 att fullgöra sitt uppdrag.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-02-15