Artiklar
Från vänster: Tommy Lyxell, språkvårdare svenskt teckenspråk på Språkrådet, Isabel Engwall, grundare Teckenspråkets röst, Martin Sundin, Isofs generaldirektör, Anna Gezelius, samordnare minoritetsspråk och Harriet Kowalski, chef för Språkrådet. Foto: Isof

Minoritetsspråkspriset till Teckenspråkets röst

Minoritetsspråkspriset 2020 går till föreningen Teckenspråkets röst, för deras arbete mot fördomar om dövas och hörselskadades språkliga villkor.

Minoritetsspråkspriset har delats ut för goda insatser i arbetet för och med minoritetsspråk av Isof sen 2012. Priset delas ut till en person, förening, organisation, kommun eller liknande som gjort värdefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige.

I detta sammanhang avses inte bara de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska, utan alla språk förutom svenska, såväl talade som tecknade.

Årets vinnare 2020 är föreningen Teckenspråkets röst, som arbetar för att döva människor ska kunna delta i samhällslivet på samma språkliga villkor som andra. De drivande krafterna bakom Teckenspråkets röst är grundarna Isabel Engwall och Rebecca Jonsson.

På Isofs hemsida delas en videohälsning från kultur- och demokratiminister Amanda Lind, till Teckenspråkets röst.

”De språkliga rättigheterna för personer som använder teckenspråk är viktiga och kan inte förbises. Och det här måste fortsätta uppmärksammas på alla nivåer, och i alla sektorer, av samhället. Teckenspråkets röst, att ni nu mottager Minoritetsspråkspriset i dag hoppas jag bidrar till att rätten till teckenspråk uppmärksammas än mer”, säger kulturminister Amanda Lind.

Se hela hälsningen från kulturminister Amanda Lind

Juryns motivering:

”Årets Minoritetsspråkspris tilldelas föreningen Teckenspråkets röst. Teckenspråkets röst bedriver ett enträget och engagerat arbete för att motverka fördomar om dövas och hörselskadades språkliga villkor och för rätten att tillägna sig och använda det svenska teckenspråket i skola och samhälle."

Priset kommer att delas ut på Språkrådsdagen 2021, enligt ett pressutskick från Isof.

MALIN A JUNKKA

Till Teckenspråkets rösts hemsida

Sidan uppdaterad 2020-05-05