Artiklar
Lovisa Karlsson Kjellin har lett arbetet med appen Bläddra som är framtagen av Kungliga biblioteket. Foto: Mattias Barsk

Nytt på meänkieli i Bläddra-appen

Under en längre tid har Kungliga biblioteket arbetat med utvecklingen av appen Bläddra. En app för litteraturläsning på minoritetsspråk. Först kom man ut med böcker på romani chib och samiska och nu är det tredje språket på plats; meänkieli. 
29 augusti ska den vara klar att använda. En app för litteraturläsning på minoritetsspråk. Först kom man ut med böcker på romani chib och samiska och nu är det tredje språket på plats; meänkieli. 
- Intresset är stort och vi hoppas att det känns bra för alla, berättar Lovisa Karlsson Kjellin som lett arbetet.
 
Appen Bläddra är framtagen av Kungliga biblioteket och är en del i KB:s satsning på biblioteksverksamhet för Sveriges nationella minoriteter. Från den 29 augusti kan alltså de som laddar ner appen Bläddra hitta 40 böcker på meänkieli. Men att så tydligt välja ut litteratur har självklart haft sina utmaningar. Projektgruppen gjorde arbetet från grunden.
- Urvalet har varit en process och resa, på alla tre färdiga språk. Vi ska ha det utbud som efterfrågas, och det som det finns behov av för barn, unga och vuxna. Det ska vara varierande svårighetsgrad, men samtidigt för fritidsläsaren. Det är ingen utbildningsapp men man ska kunna läsa på sitt språk, berättar Lovisa Karlsson Kjellin. 
 
Minoritet.se möter Lovisa på Kungliga biblioteket i Humlegården i Stockholm, ett stenkast från Stureplan. Det är en imponerande byggnad med inspirerande läsesalar och högt i tak. En kulturinstitution som om den skulle kunna tala hade rymt många berättelser från perioder av varierande åsikter kring minoritetsspråkets status. Men året är nu 2022 och det ska finnas digitalt tillgänglig litteratur på meänkieli. Och det ska Kungliga Biblioteket se till. 
 
För att ta reda på vilken av litteraturen som finns utgiven på meänkieli som är intressant att ha med i Bläddra gjorde man intervjuer med personer på flera platser i landet. Representanter från Institutet för språk och folkminnen, Resursbiblioteket för meänkieli och Polarbibblo förklarade mer om språket och behoven. De gav också nya kontakter. 
- Så med deras hjälp hittade vi användare och förde dialog med modersmålslärare, personer med inblick i äldreomsorg, barnomsorg och föräldrar. Vi försökte få tag på ungdomar men där gick vi bet. Vi försökte samla alla behov som finns, berättar Lovisa Karlsson Kjellin och fortsätter: 
 
- Sedan har vi haft litteratursamtal med författare, översättare, bibliotekarier och andra. Det har varit jättespännande. Vi har fått hjälp internt på KB med att ta fram en lista på all utgiven litteratur på meänkieli. 
 
Det är Kulturrådet som har det statliga ansvaret att främja utgivning av litteratur på minoritetsspråken, medan Kungliga bibliotekets ansvar är att stötta bibliotekens arbete med att tillgängliggöra det som finns utgivet. 
- Det är klart att urvalet inte är så enormt stort även om det blivit större sedan år 2000. Men om man tänker att vi tecknar avtal om licenser med förlag, så det är också upp till förlagen. Ambitionen är dock att lägga till fler titlar med tiden, säger Lovisa Karlsson Kjellin. 
 
Men att konvertera böcker på meänkieli till e-böcker är inte alls lika lätt som för andra större språk, förklarar hon. Precis som för andra nationella minoritetsspråk stöter man på rent tekniska hinder. 
- Det går inte att bara skanna fysiska gamla böcker, för det finns inget språkstöd för meänkieli när man ska göra om den skannade bilden till text. Du måste ha en digital förlaga för att göra e-böcker på meänkieli, och det påverkar hur många böcker vi har tillgång till. 

Mottagandet av Bläddra och det faktum att det nu kommer böcker på meänkieli har varit positivt. Samtidigt har projektet fått balansera flera olika behov med appen och berättelserna man samlat där. Många äldre vill ha skildringar från Tornedalen som det var förr, medan yngre läsare önskar relevanta böcker som är populära på exempelvis svenska översatta till meänkieli. 
- Det finns mer originalmaterial nu än för några år sedan. Från början med stöd till utgivning på minoritetsspråk handlade mycket om översatta titlar, bland barnböcker till exempel. Men det har balanserats upp och vi har också försökt att variera så mycket som möjligt, berättar Lovisa Karlsson Kjellin.
 
Finns det någon insikt som du bär med dig från arbetet?
- Kanske att det är viktigt med lättlästa och kortare berättelser även för vuxna. Man talar gärna meänkieli men är inte så van att läsa eller skriva på språket.
 
Appen finns för både iOS och Android men har du en större skärm så får du en bättre upplevelse av bilderböckerna, avslöjar hon. 
- Upplevelsen är allra bäst på surfplattor. 
 
MATTIAS BARSK
Sidan uppdaterad 2022-08-24