Artiklar
Foto: Johan Jeppsson

Finska språket i Sverige

Man beräknar att 200 000- 250 000 sverigefinnar kan finska. Finska är ett finsk-ugriskt språk och tillhör alltså samma stam som till exempel samiska men de närmast besläktade språken är karelskan och estniskan. Finskan har använts i Sverige så länge som Sverige funnits.

Många finnar som flyttade till Sverige under 1500-1600-talen genomgick språkbyten men svedjefinnarna höll sig till sin grupp och lyckades länge, in på 1960-talet, bevara språket eller vara tvåspråkiga.

Finskan är modersmål för ungefär fem miljoner människor i världen. Intressant är också att finska är förekommande bland alla de fyra övriga nationella minoriteterna i Sverige.
Finskan som talas av sverigefinnar är i stort sett lik finskan i Finland förutom att det finns en del svenska influenser i moderna ord som tunnelbana och mobiltelefon. Och i talspråk bland yngre sverigefinnar kan det förekomma vissa grammatiska skillnader.

Finska skiljer sig mycket från svenska, en skillnad är till exempel att svenskan har prepositioner, man säger på, till, från, i. I finskan använder man kasusändelser som läggs på slutet. Ta till exempel ordet bilar – autot. I bilarna heter autoissa.

Fram till 1990-talet fanns det relativt gott om kommuner som erbjöd tvåspråkig skolundervisning på finska och svenska. Men i början av 1990-talet förändrades situationen och under de senaste 20 åren har försämringen fortsatt. Undervisning på finska är numera möjlig i ett fåtal sverigefinska skolor och i ett fåtal kvarvarande kommunala tvåspråkiga klasser.

2003 fanns tvåspråkiga klasser i endast sex kommuner jämfört med cirka 300 tvåspråkiga klasser i början av nittiotalet.
Deltagandet i modersmålsundervisning på skolorna har också minskat.
Språkrådet har ansvar för att vårda och utveckla det finska språket.

Källa:
Språkrådet, Skolverkets Tema modersmål om finska, professor Leena Huss. ”Rätten till mitt språk” – SOU 2005:40

Sidan uppdaterad 2022-09-16