"Dags att synliggöra minoriteterna"

Erland Kaldaras, Linnea Huhta och Ella Turta representerar varsitt ungdomsförbund. De  har tillsammans författat en debattartikel där de kräver fler åtgärder för att synliggöra Sveriges nationella minoriteter och deras historia. Debattartikeln har skrivits med anledning av Novus-undersökningen som visade hur låg svenskarnas kunskap om minoriteterna är och den förstudie som Svenska Tornedalingarnas Riksförbund presenterat om de övergrepp som begåtts mot tornedalingar. Du hittar artikeln här nedan.

Människor som tillhör någon av Sveriges fem nationella minoriteter har länge skämts över sin bakgrund. Ofta på grund av förtryck och hårda attityder från staten och enskilda individer inom majoritetssamhället. Erkännandet av finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk har visserligen inneburit att språkens och gruppernas status höjts men allmänhetens kunskap om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken är fortfarande oroväckande låg. Det visar en Novus-undersökning som UR beställt och som bland annat visar att 95% av svenskarna inte vet vilka de nationella minoritetsspråken är.

Resultatet är inte bara oroväckande för oss minoriteter utan också för den svenska staten. Sverige har åtagit sig att skydda och stärka de nationella minoriteternas kultur och språk genom att anta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det offentliga ska även arbeta för att synliggöra och erkänna den språkliga och kulturella mångfalden i landet genom att synliggöra minoriteternas långa historia i Sverige. Undersökningen som UR beställt visar att detta har misslyckats och att kunskapen om de nationella minoriteterna och deras historia är fortsatt närmast obefintlig.

Om inte allmänheten vet om vår historia och existens är risken att även det offentligas vilja att lyfta minoritetsfrågor på agendan förblir låg.

Sveriges nationella minoriteter har genom historien osynliggjorts och i flera avseenden diskriminerats. Flera generationer har utsatts för rasism, assimileringspolitik, rasbiologiska kränkningar och förbud mot att tala sina språk i skolan. Det stigma som detta har skapat är något vi minoriteter fortfarande arbetar med att få bort. Osynliggörandet har bland annat lett till att många av oss inte känner till våra rättigheter och även till att många inte vill identifiera sig med minoriteten.

Vi som representerar ungdomsförbund för de nationella minoriteterna vägrar bli osynliggjorda och nedtystade. Vi är stolta för att vi börjat erövra det tidigare generationer blev berövade. Samtidigt är vi oroliga. Om det offentliga inte satsar på att med mer konkreta åtgärder höja kunskapen om oss nationella minoriteter riskerar en betydande del av Sveriges kulturarv gå förlorat.

Vi vill att den svenska statens historiska överträdelser ska synliggöras på ett brett sätt. Vi vill att en sanningskommission över de oförrätter samtliga nationella minoriteter utstått inrättas och att Forum för levande historia satsar mer på att lyfta fram minoriteternas historia i Sverige. För att öka kunskapen hos allmänheten krävs mer och bättre undervisningsmaterial och att undervisningen i historia för grundskolan och gymnasiet ytterligare lyfter fram de nationella minoriteternas historia.

Novus-undersökningen visar att de som har sett tv-program och filmer om de nationella minoriteterna besitter högre kunskaper i ämnet. Därför krävs omfattande utbildningssatsningar vilket förutsätter ökade resurser till public service för att de ska kunna förstärka och bredda programutbudet med fokus på de nationella minoriteterna.

Om inte minoritetsfrågorna börjar synliggöras bredare fortsätter allmänhetens kunskap vara låg. Detta innebär även att minoritetsspråkens särskilda status i Sverige förblir bortglömd, vilket i sin tur spär på risken för språkbyte och språkdöd för minoritetsspråken.

Det är en ond cirkel som kräver att fler åtgärder vidtas för att synliggöra oss som tillhör Sveriges fem nationella minoriteter och vår historia i Sverige.

 

Ella Turta, Förbundsordförande för Sverigefinska ungdomsförbundet

Linnea Huhta, Styrelseledamot i Met Nuoret

Erland Kaldaras, Förbundsordförande för Romska ungdomsförbundet

 

Sidan uppdaterad 2018-04-10
Ella Turta. Foto: Privat
Ella Turta. Foto: Privat
Erland Kalaras Arkivfoto: Karin Fingal
Erland Kalaras Arkivfoto: Karin Fingal
Linnea Huhta Foto: Privat
Linnea Huhta Foto: Privat

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?