Prenumerera på artiklar Nyhetsarkiv Artiklar

Guide för undervisning om nationella minoriteter

[2018-03-16] Har du koll på skolans uppdrag och läroplanens innehåll om de nationella minoriteterna? Här får du en guide.
Eleverna på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivfoto: Malin A Junkka

Ny strategi för mer filmer

[2018-06-05] Nu ska det blir mer filmer för barn och unga på de nationella minoritetsspråken! Svenska Filminstitutet ser över en ny strategi.
Foto: Mark Standley Svenska Filminstitutet

Nya dataskyddsförordningen(GDPR)

[2018-05-18] Eftersom den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från den 25 maj 2018, vill vi göra dig uppmärksam på att din e-postadress finns i vårt register.

Undervisa i modersmål!

[2018-05-08] Stärk din förmåga att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever modersmålsundervisning av hög och likvärdig kvalitet för att förbättra deras förutsättningar för goda kunskapsresultat. 
Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Malin A Junkka

Rapporten 2017: Ökad medvetenhet men fler insatser krävs

[2018-04-09] Myndigheter visar ökad medvetenhet om minoritetspolitiska frågor, men det krävs fortfarande ytterliga insatser för att främja nationella minoriteters språk och kultur.

Missa inte nyhetsbrevet!

[2018-04-09] Nu har det senaste nyhetsbrevet om nationella minoriteter kommit. Nyhetsbrevet ges ut fyra gånger per år. Du kan prenumerera på det här!

Propositionen får både ris och ros

[2018-03-27] Regeringen vill stärka minoritetspolitiken. I en proposition föreslår man bland annat förbättringar för minoritetsspråken inom förskolor och äldrevård. Förslaget får både ris och ros.

Kulturrådet söker två handläggare

[2018-03-21] Kulturrådet söker nu två medarbetare, en som ska arbeta med ordinarie bidragsverksamhet inom nationella minoriteters kultur och en för det särskilda uppdraget inom litteratur.

Dålig kunskap om nationella minoriteter

[2018-03-16] Allmänhetens kunskap om nationella minoriteter är väldigt låg. Var tredje svensk vet inte vad en nationell minoritet är.
Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivfoto: Nils-Gustaf Labba

Undersökning visar både positiv och negativ bild

[2018-02-21] Hur har det gått med strategin för romsk inkludering? Den frågan har EU ställt i en stor undersökning. Både organisationer och enskilda personer har svarat.

Ny lagstiftning ska säkra rättigheter

[2018-02-16] Regeringen har nu fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag för att säkra de nationella minoriteternas rättigheter. Den 27 februari beslutade Lagrådet att lämna förslagen utan erinran.  

Visste du att...

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

 

Mål och delområden

Målet för minoritetspolitik är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande, och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Minoritetspolitikens tre delområden är:

  1. Diskriminering och utsatthet
  2. Inflytande och delaktighet
  3. Språk och kulturell identitet

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?