Artiklar
Från vänster Gunilla Stenberg, Joel Johansson och Klara Nygren på Hälsinglands museum. Foto: Karin Skoglund.

”Vi vill nå romer genom kulturaktiviteter”

Hudiksvalls kommun arbetar idag genom Hälsinglands museum med den romska minoritetens kultur och historia, men det saknas romsk organisering i kommunen. Det vill Hudiksvalls kommun nu ändra på och har därför sökt medel för romsk inkludering från Länsstyrelsen i Stockholm.

–Vår ingång är att genom kulturaktiviteter förhoppningsvis nå romer i kommunen. Och om vi inte gör det har vi oavsett bidragit till ett lärande mellan majoritet och minoritet, säger Klara Nygren, projektledare och anställd av Hälsinglands museum och utlånad på halvtid till kommunen för satsningen.

–Det finns sedan tidigare ett upparbetat samarbete mellan Hälsinglands museum och kultur- och fritidsförvaltningen och det vill vi bygga vidare på. Vi har mötesplatser där Hudiksbor möts kring kultur och fritidsaktiviteter, där vi nu vill synliggöra romsk kultur och involvera målgruppen, fortsätter Klara.

Satsningen drog igång i september 2023 och ska pågå i två år och redan nu har Klara med kollegor stött på en del utmaningar.

–Vi saknar en romsk organisation i staden. Om vi ska kunna samråda måste vi nå målgruppen och vi har inte haft en efterfrågan från romer tidigare, något om vi hoppas ändras nu.

Ingen får modersmålsundervisning i romani chib, endast i samiska och finska och kommunen saknar återkommande samråd med de nationella minoriteterna. I dagsläget har kommunen kontakt med få romska individer. De vet att det bor resande i kommunen, men  har bara haft lite kontakt med andra romska grupper. Bollnäs kommun har också fått medel för romsk inkludering och står inför liknande utmaning, så kommunerna hoppas få draghjälp av varandra.

På Café världen i Hudiksvall har kommunen haft fokus på romsk kultur i samarbete med Gävles internationella romska förening.

–Det kom ungdomar från Gävle och Sundsvall, det var musik, långdans och sen ungdomsläger. Vi tittade också på museets utställningar och pratade om romska förbilder med Valeria Redjepagić. Utifrån de nya kontakterna har vi försökt bygga vidare för att skapa en referensgrupp. Vi hoppas att de vi har träffat hittills vill vara aktiva.

I april blir det mer aktiviteter på Café världen. Klara är medveten om att de kan behöva vidga satsningen geografiskt om de inte når målgruppen och hon ser en fara i ett ensidigt fokus på aktiviteter.

–Det får inte bara bli enskilda kulturaktiviteter, vi måste få till något mer övergripande arbete.

Kommunen har tagit fram riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter, men det behövs mer kunskap internt, menar Klara som berättar att de planerar kunskapshöjande insatser om nationella minoriteters rättigheter där kommunens politiker står först på tur.

–Vi hoppas att vår satsning i slutändan resulterar i en plattform för påverkan, samråd och kompetenshöjning, sammanfattar Klara kommunens önskan.

KARIN SKOGLUND

 

 

Sidan uppdaterad 2024-04-26