Artiklar

”Vi hjälper romer att bejaka sin identitet”

För snart 20 år var Gregor Kwiek med om att starta den ideella föreningen Romano Paso, ”Det romska steget”. Syftet med föreningen var dels att stärka banden mellan romer, dels bygga broar mellan romer och majoritetssamhället.

- Vi var i gång långt innan den statliga strategin för romsk inkludering sjösattes 2012, säger Gregor Kwiek som är ordförande för Romano Paso.

Idag är Romano Paso en paraplyorganisation för sju romska föreningar i Mellansverige, från Göteborg till Stockholm, som alla jobbar med romsk inkludering på olika sätt.

Romano Paso har olika grupper som arbetar med information kring hälsa och utbildning och med andra frågor.

Vid starten för 20 år sedan handlade det mycket om att uppmuntra romer att skaffa sig en högre utbildning.

- Jag är etnolog i grund och botten med två år kvar på min doktorsavhandling.

Min kollega är ingenjör som jobbar på Electrolux. Vi började för 20 år sedan med att uppmuntra  unga romer att satsa på högre utbildning. Då kunde man räkna romer med en högre utbildning på fingrarna.  Idag är det en normalt att man går från gymnasium till universitet.

Romsk inkludering har också varit att stärka känslan för den egna romska identiteten.

- Vi har idag romer som växt upp i Sverige, lever som svenskar och firar alla svenska högtider, men ofta på kostnad av deras identitet som romer.

Vi har ingenjörer, lärare och läkare som inte vågar vara öppna med sin romska identitet av rädsla för repressalier, att de ska få sparken, bli av med sin lägenhet eller bli utstötta. De är integrerade men känner sig inte inkluderade, säger Gregor Kwiek.

Romano Paso har från början haft en strategi med att lyfta fram den genuina romska kulturen för att få romer att känna stolthet. Ett återkommande inslag sedan många år är en årlig romsk kulturfestival varje år i Kungsträdgården i Stockholm, med bland annat romsk dans och musik.

- Vi bjuder på intressanta dans- och musiknummer och vi har även bjudit på teater. Den romska kulturen är så rik på olika blandningar och influenser bland annat i dansen, från spansk flamenco till ryska romanser, och den ungerska-rumänska stilen Däremellan bjuder vi på korta berättelser om romer. Folk stannar till för att lyssna på musiken eller kolla på dansen. Då passar vi på att få in lite kunskap och historia., säger Gregor Kwiek.

- Jag tror att vi har bidragit till att få fler romer att visa sin romska identitet. Vi ser också att fler romer uppmärksammar de romska högtiderna såsom romernas nationaldag den 8 april och Förintelsens minnesdag den 27 januari.

Gregor Kwiek känner att Romano Paso får gehör från myndigheter för förslag och synpunkter.

 - Man lyssnar på oss mer idag. Vi har skapat en bra kultur för samråd.

Han menar att man också lyckats få olika romska grupper att prata med varandra.

- Romano Paso har etablerat sig som en organisation som är van vid att kunna representera olika romska grupper vid samråd.

- Det flesta av medlemmarna i Romano Paso är kalderash med rötter i Ryssland och Polen och lovara med rötter i Ryssland och Ukraina. Dessutom har vi även polska romer. Vid samråden är vi dock noggranna med att hämta in andra romska gruppers perspektiv på olika frågor.

-För resanderomer är till exempel frågan om att lära sig det egna språket ännu viktigare än vad den är för andra romer, och det är vi lyhörda för.

Romano Pasos olika föreningar, aktivister, kulturarbetare har flera nätverk där de olika språkliga grupperna är samlade.

-Han pekar också på att många kommuner också har anställt romska tjänstemän vilket underlättar samråden.
 

Fredrik SieradzkiRomano Paso på Facebook: https://www.facebook.com/romanopaso?locale=sv_SE

 

Sidan uppdaterad 2023-12-07