Artiklar
Foto: Karl Gabor

Utredning om stärkt judiskt liv klar

Idag överlämnas utredningen om en nationell strategi för stärkande av judiskt liv i Sverige till kulturminister Parisa Liljestrand.

I samband med överlämningen hålls en pressträff tillsammans med särskild utredare Maria Arnholm som du kan se här:

Regeringskansliets Youtubekanal

– Att stärka förutsättningarna för att leva ett judiskt liv i Sverige är en viktig och prioriterad fråga för regeringen. Många unga judar som jag har mött det senaste året uttrycker en önskan att kunna forma sin judiska identitet utifrån sin kultur och sin judiska identitet - inte bara utifrån Förintelsen eller i relation till antisemitiska hot. Jag ser fram emot att läsa betänkandet och arbeta vidare med förslagen som berör angelägna och tyvärr alltför aktuella frågor, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

I juni 2022 gavs en särskild utredare uppdraget att lämna förslag till en nationell strategi för stärkande av judiskt liv i Sverige med fokus på överföringen av judisk kultur och jiddisch till dagens unga och till framtida generationer. Utredningen har, utöver detta, bland annat haft i uppdrag att beskriva förutsättningarna för att leva ett judiskt liv i Sverige med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk. Utredningens arbete har genomförts i dialog med den judiska minoriteten i Sverige.

Här kan du läsa utredningen:

Ett starkt judiskt liv för framtida generationer - Regeringen.se

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2024-03-20