Artiklar

Uppdaterad vägledning "Språklagen i praktiken"

Språklagen slår fast att offentliga verksamheter ska skydda och främja våra nationella minoritetsspråk. Men det är inte alltid så lätt för offentliganställda att veta vad det betyder i praktiken.

Vägledningen Språklagen i praktiken som ges ut av Institutet för språk och folkminnen, resonerar kring språklagens alla paragrafer och ger konkreta tips och råd för praktisk handling. Här finns också intervjuer där myndighetsanställda delar med sig av goda exempel och beskriver hur de hanterar språklagens utmaningar i sitt dagliga arbete.

Några exempel lyfts också i blogginlägget Språk och demokrati från vision till vardag - det är i verkligheten det hettar till.  Informationen är uppdaterad från första utgåvan som kom 2011.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-12-07