Artiklar

Undersökning för grundskolelärare i finska

Projektet LärNatMin som drivs i samarbete mellan Högskolan Dalarna och Göteborgs universitet genomför en undersökning riktad mot lärare som undervisar finska i grundskolan.

Undersökningen handlar om lärarnas förhållande till läromedel som produceras i Sverige och Finland. Enkäten är på finska och kommer att vara öppen den 13/2-15/3.

Du hittar enkäten här

Läs mer om projektet här:

Lärresursproduktion om, för och av de nationella minoriteterna (LärNatMin) – Forskning & den nationella minoriteten sverigefinnar (natminforskning.se)

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2024-02-20