Artiklar

Transkulturellt centrum publicerar delrapport om sverigefinnars hälsa

Transkulturellt centrum driver projektet ”Att vara sverigefinne i Stockholm: Psykisk hälsa, vårderfarenheter och vårdbehov” på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Den första delrapporten innehåller en kunskapsöversikt som sammanställer det som hittills är känt om sverigefinnars hälsa. 

Kunskapsöversikten pekar på att Finlandsfödda kvinnor och män, som grupp, tenderar ha sämre hälsa än Sverigefödda såväl kroppsligt som psykiskt. Detsamma gäller gruppen Finlandsföddas barn – den så kallade ”andra generationen” jämfört med barn till Sverigefödda. 

Läs mer här och ladda ner delrapporten:

Första delrapporten: Hur mår sverigefinnar i Stockholm? (transkulturelltcentrum.se)

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2024-01-11