Artiklar
Myrslåtter, Mangskogs socken, Värmland. Digitalt museum, foto: Keyland, Nils

Sök bidrag för kulturarvsarbete från Riksantikvarieämbetet

Nu har Riksantikvarieämbetet öppnat ansökningsperioden för 2024 års bidrag till kulturarvsarbete

Bidraget kan sökas för projekt som handlar om kulturarv. Målgruppen är arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och andra ideella kulturarvsverksamheter, såsom de nationella minoriteterna och organisationer som arbetar med immateriellt kulturarv. Bidraget kan bara sökas av juridiska personer (ideella föreningar, stiftelser och m.fl. organisationer).

Läs mer: https://www.raa.se/2023/11/sok-bidrag-till-kulturarvsarbete/ och sprid gärna informationen i era kanaler.

Sista ansökningsdatum är den 31 januari 2024.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-12-07