Artiklar
Foto: Karl Gabor

Skola backar om koshermat efter kritik från DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär att Montessoriakademin Östermalm AB i Stockholm ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till en elev som nekats koshermat.

Skolan motiverade först beslutet med att det skulle bli för dyrt att tillhandahålla dylik mat. Nu har Montessoriakademin beslutat sig för att följa DO:s beslut och har redan börjat tillhandahålla koshermat för den aktuella eleven. Skolan motsätter sig inte heller DO:s beslut om att den ska betala ersättning om 50 000 kronor.

Skolan undersökte möjligheten att servera den, enligt ortodoxa judar, godkända maten innan eleven började på skolan 2020, men kom fram till att det skulle bli för kostsamt.

Skolan erbjuder vegetarisk kost till de elever som av religiösa skäl inte kan äta den mat skolan erbjuder. Eftersom den maten inte tillagas enligt kosherregler var det inget alternativ för eleven. Hen fick därför ta med mat hemifrån, trots att skollagen säger att elever ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider utan kostnad.

Den vegetariska kost som erbjöds var inte tillagad enligt kosherregler, vilket missgynnar ortodoxa judar.

DO bedömer också att skolans kostnadsökning att erbjuda eleven kosher mat inte är så hög att det utgör ett skäl att neka eleven sådan mat.

–  Eftersom det råder skolplikt och då skolmåltiderna är en del av utbildningen är det viktigt att alla elever, oavsett religion, ges möjlighet att delta på lika villkor även i denna del. Men det här är en komplex fråga som jag gärna skulle se prövas i domstol, skriver diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i sitt utlåtande.

I Montessoriakademins svar till DO poängterar man att bedömning att inte servera kosher mat ”inte gjorts utifrån någon önskan att diskriminera eller utifrån några synpunkter på olika religiösa trosuppfattningar eller matregler”. Montessoriakademin skriver vidare ”att principen om alla människors lika värde och arbetet för barns rättigheter är en viktig del av utbildningen”.

- Montessoriakademin tar avstånd från diskriminering och rasism och arbetar aktivt i undervisning och all annan verksamhet för att motverka alla former av kränkande behandling, skriver skolans rektor.

Fotnot:
Ordet kosher betyder tillåtet eller godkänt. Om något är kosher får det ätas av judar som följer kosher-reglerna som har sin grund i de fem moseböckerna (Toran).

”Tahor” är de djurarter som är tillåtna att äta. Till exempel ko, kyckling och lamm. ”Tame” är de djurarter som inte är tillåtna att äta. Till exempel gris, skaldjur och ormar.
Det är bland annat förbjudet att förtära blod. Kosherkött behandlas för att avlägsna allt blod innan tillagning. Man får inte blanda mjölk, eller mjölkprodukter – till exempel grädde, ost, mjölkpulver och vasslepulver – och kött i samma måltid.

Den som följer kosher-reglerna har olika husgeråd för kött och mjölk. De diskas också separat.


Källa: Judiska Församlingen i Stockholm

JOHN GRADOWSKI

 

 

Sidan uppdaterad 2024-03-20