Artiklar
Till barnens glädje finns det nu kaninböcker på finska på biblioteket. Foto: Ulla-Maija Pesola

Samråd med barn ger lyckade resultat

Skellefteå kommun och samordnaren Ulla-Maija Pesola fortsätter att utveckla samråden för barn. Efter barnens önskemål om inköp av finska barnböcker har användandegraden på biblioteket ökat rejält.

- 2017 hade vi en användandegrad på 0,2 och nu är den 0,7. Den finska hyllan står ofta och gapar tom för att barnen lånar så många böcker nu. En stor guldstjärna till bibliotekspersonalen som har kunskap om minoritetslagstiftningen och revitalisering. Utan dem hade det inte gått, säger Pesola.

Frågor om minoritetsspråk tas upp minst en gång per år på bibliotekets arbetsplatsträff. Senast handlade det bland annat om kommunens nya program för utvecklingsfrågor avseende de nationella minoriteterna.

Sedan 2017 har utbudet av finska barnböcker fördubblats på Skellefteå stadsbibliotek. Ändå har användandegraden stigit rejält.

Skellefteå kommun började 2018 med samråd för finska barn i förskola, ett mycket lyckat koncept som nu har utökats. Sedan januari 2019 arrangeras en lördagsklubb för finska barn, mellan 1-6 år, och deras föräldrar i finska föreningens lokal. Syftet är att finska barn ska få möjlighet att träffas, leka och tala finska.
- Jag har egna barn i klubben och märker hur de kommer hem med nya finska ord, säger Pesola.

Under lördagsklubben har Ulla-Maija Pesola även hållit i samråd för barnen där läsandet varit i fokus.
- Vi har pratat om vad de vill läsa, favoritböcker och vad de vill se för finska böcker på biblioteket. Vi har fått en del direkta önskemål om Mumin-böcker men också allmänna önskemål om kaninböcker och böcker om traktorer och bilar.

Efter samråden har Pesola sammanställt en lista på önskemålen och fört vidare till bibliotekspersonalen som beställt in böcker.
- Det är väldigt roligt för barnen att komma in på biblioteket och se att deras önskan blivit verklighet. Jag hoppas de bär med sig den känslan, att de kan vara med och påverka, säger Pesola.

I oktober ska en Sagoverkstad på finska hållas på biblioteket för barn som är 2-6 år gamla.
- Vi ska prata om sagor och lyssna på när andra berättar sina sagor och samtidigt ska jag dokumentera och sedan sammanställa en sagobok som de sedan får med sig hem.

Pesola berättar att de har en vision i kommunen ”Ett levande språk talas av barn”. Den innebär att Skellefteå kommun ska arbeta systematiskt och långsiktigt med att säkerställa barns rätt till finska språket och arbeta kontinuerligt med att skapa möjligheter för barn att utveckla en sverigefinsk identitet.

Visionen har ett antal målsättningar:

  • Skapa positiva associationer till finska språket
  • Skapa möjligheter till användning av språket
  • Väcka nyfikenhet och skapa möjligheter till att utforska sverigefinska traditioner och kultur
  • Höja finska språkets status, synliggöra minoriteten sverigefinnar och sverigefinskt kultur.
  • Skapa tillhörighet, vilja, självförtroende och engagemang.

En del i detta är att de finska barnen själva ska skapa kultur och genom detta synliggöra deras språk.
- Barnen ska inte bara ta emot kultur exempelvis genom att titta på en teater som kommunen köpt in. De ska också skapa sin egen kultur, som exempelvis i den här Sagoverkstaden som hålls i oktober.

Intresset för finska barnaktiviteter i kommunen är stort, menar Pesola.
- Sagoverkstaden har plats för sju och den blev fulltecknad direkt.

MALIN A JUNKKA
 

Sidan uppdaterad 2020-03-09