Artiklar

Romsk pensionärsförening skapar arbetsmöjligheter för romska kvinnor

Gregor Kwiek, som jobbar med romsk inkludering inom Haninge kommun tog i slutet av 2022 initiativ till att starta en romsk pensionärsförening.

Föreningen Romsk pensionärs- och stödförening är en viktig beståndsdel i ett omsorgprojekt som ska ge romska kvinnor chansen att yrkesutbilda sig och jobba.  

- När jag vi gjorde en behovsinventering för romsk inkludering såg vi att valmöjligheten att få jobb är få. Utan gymnasieutbildning och många som inte har fullständiga betyg från grundskolan så är  möjligheterna på arbetsmarknaden begränsade, säger Gregor Kwiek.

För kvinnor är urvalet ännu mindre än för män. Det finns möjligtvis städjobb. Samtidigt är det vanligt  att romska kvinnor stannar hemma för att ta hand de äldre i romska storfamiljer och kan då varken ta vanliga jobb eller yrkesutbilda sig.
- Men romska familjer kan inte leva på en inkomst när hyror och levnadsomkostnader är höga.

Behovet av jobb och utbildning för romska kvinnor gav upphov till omsorgs och jobbprojektet. 

- Vi skaffade en lokal där äldre romer kunde vistas och umgås på dagtid för att bryta deras sociala isolering. Vi har sedan haft en romsk person på plats som annars arbetar på socialförvaltningen i Stockholm, berättar Gregor.

De äldre har fått hjälp med en rad behov, bland annat ansökningar för att få hemtjänst,  god man, sjukvård i hemmet och anhörigstöd. Föreningens verksamhet har kunnat avlasta de äldres yngre kvinnliga släktingar som annars tar allt sådant ansvar.

- Dessa kvinnor kan i stället ägna sig åt annat bland annat utbildning och jobbsökande, berättar Gregor.

Gensvaret var väldigt positivt från de äldre. Och ganska snart i början av 2023 startades Romsk pensionärs- och stödförening som idag har cirka 25 medlemmar. Föreningen startades för att få till ett partnerskap med kommunen, där föreningen kan driva projektet som en verksamhet med bidrag från Haninge kommun.  

- Föreningen kunde anställda ett antal unga romska kvinnor som kan jobba som utförare för kommunen för stöd till de äldre. Kommunen står för löne- och lokalkostnader i detta samarbetsprojekt.

Under 2024 påbörjas ett jobbprojekt, där en del av de yngre romska kvinnorna ska kunna komma ut och jobba och yrkesutbildas.

- Jag har bland annat timanställt en romsk tjej som jobbar på rekryteringsföretag, med tanken att hon ska hjälpa och vägleda romska kvinnor att hitta utbildning och jobb.

- Jag vill bland annat få in unga tjejer som vill arbeta på en förskola, så att vi kan placera dem på förskolor med romska barn, säger Gregor Kwiek.

Många romer vill för övrigt inte sätta sina barn på en kommunal förskola av rädsla för att barnen ska förlora sitt romska modersmål.

- Vi har anställt en romsk pedagog som arbetar på en förskola som samlar föräldrar och småbarn på helger och visar men kan använda lek för att förstärka det romska språket i hemmet. Föräldrar kan själva förstärka barnens förmåga att tala romani. Det ska göra dem mer benägna att sätta barnen på förskola därmed frigöra tid för deras mammor att jobba.

- Jag glad att vi att vi har kunnat göra dessa satsningar. Jag håller på att bli äldre, och jag ror inte att mina barn kommer att ta hand om mig. Då behövs detta.

FREDRIK SIERADZKI

Sidan uppdaterad 2023-12-05