Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Språk och kultur

Extra utlysning av revitaliseringsbidrag från Isof!

[Språk och kultur] Just nu kan du söka bidrag för att ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken eller för att anordna språkträffar, språkbad eller liknande språkfrämjande aktiviteter. 
Höstorkestern Foto: Linnea Huhta

Den lilla festivalen med det stora hjärtat

[Språk och kultur] I år arrangerades Minoritetsspråksfestivalen i Gällivare senare än vanligt. Den 22-23 september fylldes dock hembygdsområdet med tillhörande fastigheter och uteplatser med personer från hela landet...

Lämna förslag om immateriellt kulturarv!

[Språk och kultur] Vad är ett immateriellt kulturarv? Luciatåg, knäckebröd, snapsvisor och Hammarkullenfestivalen – allt detta är exempel på immateriella kulturarv i Sverige.

Sök projekt- och verksamhetsbidrag från Kulturrådet!

[Språk och kultur] Kulturrådets projekt- och verksamhetsbidrag för nationella minoriteters kultur finns till för att stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Region Gävleborg synliggör Sveriges nationella minoriteter

[Språk och kultur] Region Gävleborg arbetar kontinuerligt med att sprida kunskap om Sveriges nationella minoriteter. Man har även utvecklat en särskild hemsida som är tänkt som en kunskapsbank för att sammanställa re...
Samordnare Anna-Maria Wedman. Foto: Örnsköldsviks kommun.

Riktad satsning ska stärka nationella minoritetsspråk i Örnsköldsvik

[Språk och kultur] Samråd för unga, språkbad och förbättrad tillgänglighet är några exempel på hur språk och kultur ska främjas, skriver Örnsköldsviks bibliotek i ett pressmeddelande.

ISOF anordnar symposium om revitalisering

[Språk och kultur] Revitalisering av de nationella minoritetsspråken är en central fråga i vår tid. Isof har under 2022 inrättat språkcentra för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. 

Introduktionskurs på distans för tolkar

[Språk och kultur] Vill du arbeta som tolk i ett litet språk? I oktober hålls en introduktionskurs på distans i att arbeta som så kallad "övrig tolk".
Foto: Anna von Brömssen

Ökad utgivning av litteratur på nationella minoritetsspråk

[Språk och kultur] Det senaste årtiondet har utgivningen av böcker på våra nationella minoritetsspråk ökat kraftigt.
Foto Pixabay

Kultur i Skolan- nätverk för kulturutövare inom de nationella minoriteterna

[Språk och kultur] Rebecka Glaser driver ett projekt med att skapa en hemsida med samlad information om kulturutövare inom de nationella minoriteterna. Projektet stöds av Kulturrådet.
Seija Lind, besökare och Matti Allenius tangoinstruktör Foto: Petra Kahn Nord

5 Folk festival

[Språk och kultur] Just nu pågår 5 Folk festival i Kungsträdgården i Stockholm. Under tre dagar i juni (14, 21 och 28 juni) kan man uppleva kultur, dans och musik framfört av Sveriges fem nationella minoriteter.