Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Språkrevitalisering
David Kroik, foto: Anders Boström

Språkförebilder viktigare än att kunna språket perfekt

[Språkrevitalisering] Förskollärare kan fungera som språkliga förebilder inom minoritetsspråken – även om de inte är uppfödda med språket. Det visar ny forskning av David Kroik, Umeå universitet.

Samiskt språkcentrum lanserar bok om språkrevitalisering

[Språkrevitalisering] Samiskt språkcentrum har låtit översätta boken ”Bringing our languages home” med självbiografiska berättelser om språkrevitalisering för familjer till en samisk/svensk version.
Illustration av Henrietta Nyvang

Utveckla minoritetsspråk i förskolan med film

[Språkrevitalisering] Filminstitutet har tagit fram ett material där film används som ett språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk i förskolan.
Klipp från informationsfilm om filmstöd för nationella minoritetsspråk av Filminstitutet

Ansök om stöd till filmverksamhet för och på de nationella minoritetsspråken

[Språkrevitalisering] Den 31 mars infaller nästa ansökningsdeadline för Filminstitutets stöd för främjande av film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken; finska, romani chib, samiska, meänkieli och jiddish.

Seminarium-nationella minoriteter på folkbibliotek

[Språkrevitalisering] Vill du veta mer om hur du kan arbeta med nationella minoriteter på ditt bibliotek? Är du nyfiken på vilka resurser som finns, eller hur du kan skapa delaktighet för barn från minoriteterna?

Nordiska museet samlar in tankar om framtiden

[Språkrevitalisering] Nordiska museet fyller 150 år och startar insamlingen ”Vår framtid - en spaning mot Norden 2173” för att rikta blicken ytterligare 150 år framåt.
Foto: Anneli Åsén

Ny avhandling om extra språkundervisning i förskolan

[Språkrevitalisering] En ny avhandling från Åbo Akademi undersöker om ett särskilt språkprogram i Finland kan stärka den kommunikativa finskan i en tvåspråkig kommun med en svensktalande majoritetsbefolkning.
Kiruna bibliotek Foto: Karin Skoglund

Sök projektbidrag från Folkbildningsrådet till insatser för nationella minoritetsspråk

[Språkrevitalisering] Folkhögskolor och studieförbund kan söka projektbidrag från Folkbildningsrådet för  perioden 1/1 2023 – 31/12 2023. Ansökningar tas emot och behandlas löpande.
Bibliotekarie Åsa Eriksson Foto: Örnsköldsviks kommun

Bokgåva ska stärka finska och samiska i Örnsköldsvik

[Språkrevitalisering] Örnsköldsviks kommun har tagit fram bokpaket med böcker för barn, unga och vuxna på finska, sydsamiska och nordsamiska. Genom satsningen vill de uppmuntra, ge inspiration och bidra till finsk och s...
Foto: Malin A Junkka

Forskningsprojekt söker HBTQI-litteratur på minoritetsspråk

[Språkrevitalisering] Ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet samlar skönlitteratur om HBTQI skriven på något av de nationella minoritetsspråken och utgiven i Skandinavien. Nu ber de allmänheten om hjälp att hit...