Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Språk och kultur

Bengt Pohjanen får minoritetsspråkspriset 2023

[Språk och kultur] Bengt Pohjanen får årets minoritetsspråkspris för att han genom sina många insatser för meänkieli höjt statusen för språket och kulturen både hos minoriteten själv och det omgivande samhället
Linus Salö Foto: Karin Skoglund

Ny antologi om Sveriges nationella minoritetsspråk

[Språk och kultur] Antologin "Sveriges nationella minoritetsspråk - nya språkpolitiska perspektiv" har nyligen släppts. Boken vänder sig till lärare, lärarstudenter och forskarsamhället, men också till alla som har e...
Fanny Eriksson Foto: Pär Johansson

Nya gatunamn på samiska och meänkieli i Kiruna

[Språk och kultur] Kirunas stadsflytt har inte gått obemärkt förbi, såsom Malmberget i Gällivare kommun, flyttas stadskärnan till följd av gruvnäringens anspråk på marken.
Umeås språkambassadörer. Från vänster Jesse Kurunsaari, Tove Turkka, Andaras Outakoski, Maria Niemi Garcia och Kristina Vasara-Hammare. Foto: Anders Boström

Umeå anställer unga språkambassadörer

[Språk och kultur] Umeå kommun har anställt sina första språkambassadörer. Sex personer är på plats – och fler är på väg.

Isof bjuder in till öppna samråd för språkcentrum

[Språk och kultur] Isof bjuder in till öppna samråd för språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska.
David Kroik, foto: Anders Boström

Språkförebilder viktigare än att kunna språket perfekt

[Språk och kultur] Förskollärare kan fungera som språkliga förebilder inom minoritetsspråken – även om de inte är uppfödda med språket. Det visar ny forskning av David Kroik, Umeå universitet.

Samiskt språkcentrum lanserar bok om språkrevitalisering

[Språk och kultur] Samiskt språkcentrum har låtit översätta boken ”Bringing our languages home” med självbiografiska berättelser om språkrevitalisering för familjer till en samisk/svensk version.
Illustration av Henrietta Nyvang

Utveckla minoritetsspråk i förskolan med film

[Språk och kultur] Filminstitutet har tagit fram ett material där film används som ett språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk i förskolan.
Klipp från informationsfilm om filmstöd för nationella minoritetsspråk av Filminstitutet

Ansök om stöd till filmverksamhet för och på de nationella minoritetsspråken

[Språk och kultur] Den 31 mars infaller nästa ansökningsdeadline för Filminstitutets stöd för främjande av film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken; finska, romani chib, samiska, meänkieli och jiddish.

Seminarium-nationella minoriteter på folkbibliotek

[Språk och kultur] Vill du veta mer om hur du kan arbeta med nationella minoriteter på ditt bibliotek? Är du nyfiken på vilka resurser som finns, eller hur du kan skapa delaktighet för barn från minoriteterna?

Nordiska museet samlar in tankar om framtiden

[Språk och kultur] Nordiska museet fyller 150 år och startar insamlingen ”Vår framtid - en spaning mot Norden 2173” för att rikta blicken ytterligare 150 år framåt.