Artiklar

Öppet samråd på Södertörns högskola om romani chib

Södertörns högskola bjuder in till dialog med intresserade av de två regeringsuppdragen som berör nationella minoritetsspråket romani chib.

Det ena regeringsuppdraget (U2022/03420) syftar till att främja undervisning i och på minoritetsspråket romani chib i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Det andra regeringsuppdraget (KU2022/00584) har fokus på att stärka och utveckla revitalisering av romani chib, det vill säga språket i alla dess varieteter.

Vi håller nu på att vidareutveckla utbildnings- och forskningsinsatser vid Södertörns högskola och skulle vilja diskutera det med er utifrån följande teman:

A. På vilket sätt skulle Södertörns högskola kunna främja språkkunskaperna i romani chib?

B. På vilket sätt skulle Södertörns högskola kunna få fler romska studenter?

C. Finns några aspekter som kan vara särskilt viktiga att ta med i en förskollärarutbildning med inriktning nationella minoriteter, romani chib?

D. Finns några aspekter som kan vara särskilt viktiga att ta med i utbildning för modersmålslärare i romani chib?

En del i regeringsuppdragen är att samtala med de som är intresserade av att bidra till dessa frågor. Med målet att bidra till förändring och lika möjligheter för romska barn och ungdomar framöver är det viktigt att sprida vad som pågår vid högskolan i nuläget och få möjlighet att tillsammans reflektera kring arbetet framåt.

Agenda

- Mötet inleds av Anders J. Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen

- Representanter från Södertörns högskola berättar om aktuellt arbete

- Öppet samtal, möjlighet för frågor och förslag från deltagare i mötet

Datum och tid: Torsdag 14 mars kl. 15-17 

Mötet sker digitalt via zoom-länk som skickas när du anmält dig.

Anmälan senast den 13 mars via LÄNK

För frågor tveka inte att kontakta romskt.regeringsuppdrag@sh.se

Reseersättning eller arvode utgår inte.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2024-03-07