Artiklar
Delar av bokens omslag.

Ny bok ger verktygslåda mot rasism

Den nya boken ”Bryt Mönstret – En antirasistisk verktygslåda” ska ge lärare och elever på högstadiet och gymnasiet praktiska verktyg för att kunna jobba förebyggande mot rasism. Boken kan också med fördel användas i studieförbund, föreningar eller på arbetsplatser.

Bokens författare Mirjam Haj Younes är själv verksam som högstadielärare i engelska och bild i Göteborg och har i  ett antal år undervisat om rasism. Det började när elever på den skola hon arbetar på kontaktade henne efter att de utsatts för rasism.

- Skolan är ganska homogen med ett fåtal icke-vita elever. Efter att jag fick höra om deras upplevelser kände jag att jag måste börja undervisa om rasism och dess historia som en del av mina engelsklektioner, berättar hon.
Många exempel i boken kommer också från skolans värld, men de går lika bra att använda i andra sammanhang, understryker hon.

- Jag vill att boken ska vara så användningsbar så att varje lärare eller kursledare kan lära sig tillsammans med eleverna eller kursdeltagarna, säger hon.

Förutom en inledande handledning för lärare och studiecirkelledare bygger boken på tre delar: den första handlar om att identifiera rasism, den andra delen handlar om att analysera rasism och den tredje handlar om att agera mot rasism.

-   Man måste först lära sig att identifiera rasism. Det är lätt att förstå ett hatbrott, men mer subtila uttryck i hur vi till exempel talar om och med varandra är svårare.

Boken tar upp antisvart rasism, antisemitism, antimuslimsk rasism, antiromsk rasism, antisamisk rasism och antiasiatisk rasism. Den sistnämnda syftar specifikt på rasism mot östasiater som ökade under covid-pandemin.

Analysdelen i boken handlar om minoritetsstress och hudfärgens roll i samhället. Syftet med analysera-kapitlet som helhet är att förstå och problematisera rasismens konsekvenser på ett individ- och samhällsplan.
Boken talar om maktanalys och förståelse för hur strukturell rasism fungerar.  Det är en struktur som bygger på ett historiskt normsystem där vithet är överordnat. Det innebär att alla som avviker från detta normsystem systematiskt missgynnas. Mirjam understryker att vithet inte nödvändigtvis handlar om hudton. Hon tar exemplet med samer, judar eller muslimer som utsätts för rasism utan att de nödvändigtvis har mörk hy.

- Boken innehåller olika värderingsövningar, där den enskilda kan reflektera över sin egen position i förhållande till andra. En maktanalys. Det sista agera-kapitlet handlar om att agera på individ- och på samhällsnivå. Här handlar det om att gå igenom hur man kan agera mot rasism, alltså visa civilkurage och ta initiativ.

Varje kapitel erbjuder tre olika nivåer av lektioner eller workshops: mild, mellan och stark.
Mild-workshopparna är anpassade till grupper med deltagare som behöver bli mer trygga i normkritik och sin förståelse av rasism. Medium-workshopparna är anpassade till grupper som är mer bekväma i normkritik och har en bredare förståelse av rasism. Stark-workshopparna är anpassade till grupper som har goda kunskaper i normkritik och en mer nyanserad förståelse av rasism.

Källorna i boken är till största delen samt statliga och kommunala utredningar, böcker och vetenskapliga artiklar. Dessutom framhåller Mirjam att 62 personer på olika sätt har bidragit till boken.

- Jag har använt sig av flera referensgrupper bland lärare, rektorer och sakkunniga professorer.  Jag har givetvis själv använt bokens metod i min undervisning. Dessutom har den testats av ett tiotal högstadie- och gymnasielärare runt om i landet som är med i Facebook-gruppen Lärare mot rasism. Jag justerat övningarna i boken efter att ha fått in deras feedback.

Boken ges ut på Förlag DIKKO som till stor del ger ut böcker av och om resanderomer och romer.

- Jag fann DIKKO när jag sökte ett förlag som kunde hjälpa mig att ge ut boken gratis och i A4-format som gör den lätt att skriva ut. Jag sökte och fick medel från Palmefonden och de sökte och fick medel från Kulturrådet, vilket har gjort att jag nu fått boken utgiven. Det känns oerhört skönt. 

 

FREDRIK SIERADZKI

Sidan uppdaterad 2024-07-05