Artiklar

Ny årsrapport från MR-institutet

Regeringen behöver stärka skyddet av mänskliga rättigheter i Sverige. Rapporten visar att rättighetsskyddet är otillräckligt och att kunskapen om mänskliga rättigheter behöver stärkas.

I ett pressmeddelande säger direktör för Institutet för mänskliga rättigheter, Fredrik Malmberg: 

– Det saknas ett systematiskt och långsiktigt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige. Därför är en av våra rekommendationer till regeringen att ta fram en ny strategi och handlingsplan med konkreta åtgärder, en tydlig ansvarsfördelning och koordinering.

För att stärka försvaret av mänskliga rättigheter i Sverige, ger institutet regeringen följande rekommendationer:

  • Ta fram en ny strategi och handlingsplan med konkreta åtgärder för mänskliga rättigheter.
  • Stärk det rättsliga skyddet bland annat genom en förbättrad lagstiftningsprocess och översyn av hur svensk rätt stämmer överens med internationella konventioner.
  • Stärk det institutionella skyddet genom att bland annat stärka skyddet för domstolarnas opartiskhet och genom att ge enskilda förbättrade möjligheter att utkräva sina rättigheter.
  • Förbättra uppföljningen av rekommendationer från internationella övervakningsorgan.
  • Vidta åtgärder för ökad kunskap och medvetenhet om mänskliga rättigheter både hos allmänheten och hos beslutsfattare.

Rapporten finns för nedladdning på Institutets webbplats samt översatt till de nationella minoritetsspråken.

Årsrapport om situationen för mänskliga rättigheter i Sverige 2024 – Institutet för mänskliga rättigheter (mrinstitutet.se)

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2024-03-26