Artiklar
Ulrika Glaser

Nätverk lyfter nationella minoriteter i skolan och förskolan

- Det finns en stor kunskapsbrist kring nationella minoriteter i förskolan. En majoritet av de förskolor jag möter säger att de inte jobbar med frågan eftersom de inte har några barn från en nationell minoritet. Så får det inte vara. Läroplanen är tydlig. Alla barn ska få en förståelse för våra nationella minoriteter.

Det säger Ulrika Glaser när vi träffas på hennes kontor på Förskoleförvaltningen i Malmö stad där hon jobbar som utvecklingsledare.

Denna kunskapsbrist var ett av skälen till att hon 2022 var med och startade ett kommunalt nätverk för nationella minoriteter i förskolan och skolan. 
Nätverket består av en grupp personer som arbetar helt eller delvis med utbildning och samordning kring nationella minoriteter inom skolor och förskolor i Malmö, Göteborg, Borås, Stockholm, Östersund och Luleå. 

- Vi har startat det för att  vi tycker att det verkligen behövs ett kommunalt nätverk för att adressera dessa frågor. Hittills har inte SKR, Sveriges kommuner och landsting, varit intresserade av att arrangera, så vi gör det på eget initiativ utan någon särskild budget att ta av, säger Ulrika Glaser.

Nätverket har hittills träffats fysiskt tre gånger har även haft ett flertal digitala möten. Syftet är helt enkelt att lära sig av varandra och gemensamt hitta bra undervisningsmaterial.

- Det ger energi när man inte är ensam med dessa frågor. Vi känner allihop att det fattas kunskap och material, i synnerhet material som är anpassat för undervisning i förskolan. Arbetet med nationella minoriteter utgör dessutom en liten del av min tjänst, då känns det extra värdefullt att ha tillgång till detta nätverk.

Mycket av nätverkets arbete är just kunskapsdelning.

- Ett exempel på detta är att vi diskuterat hur vi kan uppfylla det som krävs av ett förvaltningsområde för en viss nationell minoritet när det till exempel gäller att erbjuda förskolor där man helt eller till väsentlig del talar på samiska, finska eller meänkieli. Här lär vi av varandra kring vi löser det.

Kunskapsbristerna finns även i lärarutbildningarna, menar Ulrika. När hon kontaktade Malmö universitet för att höra hur förskollärarutbildningen tar upp nationella minoriteter,  hänvisade man till värdegrundkurser.

- Där handlar det om läroplanens värdegrund, men det ger inte automatiskt de blivande förskollärarna några specifika kunskaper om våra nationella minoriteter. De som utexamineras från förskollärarutbildningen har ofta inte kunskap om de nationella minoriteterna som ligger i linje med vad läroplanen stipulerar, säger Ulrika.

Hon säger att nätverket består av många eldsjälar, men hon lyfter särskilt fram Anita Fagervall, samordnare för nationella minoriteter vid utbildningsförvaltningen i Stockholm stad, som själv är tornedaling.

- Anita har ett enormt driv i att hålla ihop nätverket. Det inspirerar oss allihop.

Ulrika är själv utbildad bildlärare och hon lyfter fram de kulturella uttrycken för att sprida kunskap om nationella minoriteter.

- Att använda konst, musik och berättande för att närma sig en annan kultur är enormt kraftfullt. Vill vi nå människor och skapa förståelse så vi ska börja med kulturella uttryck.

FREDRIK SIERADZKI
 
 

 

Sidan uppdaterad 2024-03-15