Artiklar
Markus Lyyra. Foto privat.

Nätverk för att främja språklig mångfald

NPLD är ett europeiskt nätverk som arbetar för att stärka språkpolitik och planering för mindre språk i Europa. Nätverket inkluderar regeringar, universitet och föreningar.

I Europa finns det över 60 regionala eller lokala språk som talas av cirka 40 miljoner människor. EU har 24 officiella språk, och språklig mångfald ses som en viktig del av Europas kulturella rikedom. Markus Lyyra blev styrelsemedlem i Nätverket för att främja språklig mångfald år 2008 och har återinträtt i styrelsen sedan förra året. Nätverket arbetar för att utbyta bästa praxis och ge rådgivning inom språkbruk och policy, främja samarbete inom språklig mångfald samt stödja språkgrupper som har svårt att bevara sina språk. De påverkar också EU:s språkpolitik och ansöker om finansiering för språkprojekt.

NPLD lanserades officiellt 2008 och huvudkontoret flyttades till Bryssel 2016 för att öka nätverkets synlighet och inflytande inom EU.

Markus Lyyra berättar att NPLD regelbundet ansöker om EU-medel för gemensamma språkprojekt och bedriver lobbyverksamhet för att hålla språkfrågor aktuella inom EU:s institutioner.

-Vi övervakar även EU-förslag och lagstiftning, delar bästa praxis och ger råd om språkpolitik.

Styrelsen träffas tre gånger per år och organiserar ibland studieresor till olika platser. Markus har deltagit i ungefär en studieresa per år med nätverket. För ett antal år sedan deltog han på en tvåveckors studieresa i Wales.

-Om vi medlemmar hittar något intressant kan ytterligare arrangemang ske i Europa, det genomförs cirka 2–3 sådana studieresor per år.

Enligt Markus Lyyra är nätverket ett ovärderligt forum för att sprida framgångsrika modeller för att hantera flerspråkighet. Han säger att nätverket strävar efter att lyfta fram medlemsländernas olika minoritetsspråk och öka deras synlighet genom att knyta kontakter mellan olika länder och utbyta erfarenheter mellan regioner. Genom att sprida goda exempel kan praktiska lösningar implementeras i andra delar av världen.

-Ett exempel på ett framgångsrikt projekt är språkpaketet som det sverigefinska ungdomsförbundet utvecklade, inspirerat av walesiska aktörer.

Som styrelsemedlem i NPLD ansvarar Markus för ekonomin och arbetar för att hitta olika modeller som kan användas i Sverige för att stödja människor i flerspråkiga miljöer.

Förutsättningarna ser olika ut i olika länder, berättar Markus. I Finland är svenska språket grundlagsskyddat, medan finska i Sverige omfattas av minoritetslagstiftning. I Spanien och Katalonien finns helt andra regler. Nätverkets mål är att sprida inspiration och idéer som kan anpassas efter olika länders behov. Det är givande att se hur olika situationerna ser ut i olika delar av Europa. Vi försöker hitta gemensamma lösningar på de utmaningar vi står inför, oavsett var i Europa vi befinner oss.

-Trots att vi bor i olika länder och talar olika språk, står vi inför liknande problem när det gäller finansiering, förklarar Markus. I de nordiska länderna varierar förutsättningarna för minoritetsspråken också. I Finland är svenskan grundlagsskyddad medan finskan i Sverige ryms inom minoritetslagen. 

Under de senaste tre åren har Markus dock sett en tillbakagång i minoritetsspråkens ställning i Sverige. Han anser att det inte har gjorts många framsteg.

-Minoritetspolitik kräver eldsjälar i riksdagen, jag upplever att intresset för minoritetspolitiska frågor har minskat de senaste åren för att så mycket handlar om pengar.

De övriga nationella minoritetsspråken i Sverige är inte representerade i NPLD. Enligt Markus har samerna valt att inte vara med eftersom de är ett ursprungsfolk och inte ett minoritetsfolk. Tornedalingarna har angett att medlemskapet i nätverket är för dyrt och judar och romer har av någon anledning inte valt att vara med, vilket han tycker är synd eftersom han anser att nätverket är väldigt värdefullt för att få inspiration. Dessutom berättar han, finns möjlighet att inom nätverket söka projektbidrag för ungdomsarbete, såsom sommarkollon.

PETRA KAHN NORD

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2024-06-11