Artiklar

Nationella minoriteter får stärkta rättigheter

Från den 1 januari 2019 träder ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Här har vi samlat information som gått till olika aktörer:

Sidan uppdaterad 2021-11-26