Artiklar
Illustration: Minabibliotek.se.

Myndighetsstrukturen ska utredas

En särskild utredare ska analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras.

Syftet är att skapa en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.
– Att säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter har varit en hjärtefråga för mig under hela mandatperioden. Jag är glad över att vi nu tar ännu ett steg mot en förvaltning som effektivt gör detta arbete, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressutskick.

Den särskilda utredaren ska bland annat:

  • analysera effektiviteten och ändamålsenligheten i nuvarande ansvarsfördelning, ta ställning till behovet av organisationsför-ändringar och vid behov lämna förslag till förändringar,
  • analysera effektiviteten och ändamålsenligheten i uppföljningssystemet, ta ställning till behovet av förändringar och vid behov lämna förslag till förändringar, och
  • lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska utredas utifrån sex utgångspunkter: 1) säkerställd efterlevnad av rättigheter, 2) centralt och samlat ansvar, 3) behovet av bred kompetens, 4) tydlighet och förutsägbarhet, 5) effektivitet, långsiktighet och styrning, samt 6) Sametingets ansvar.

Förslag som lämnas ska syfta till att se till att ansvariga myndigheter på bästa sätt bidrar till att säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter, och till effektiv verksamhet inom den offentliga förvaltningen.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2018-11-30