Artiklar

Minoritetsspråkpriset 2019 utdelat

Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski fick Minoritetsspråkspriset 2019 för sitt engagemang och enträgna arbete med att stärka romska ungdomar i deras språk och sin identitet.

 

Språkrådet delar sedan 2012 årligen ut ett pris som belöning för goda insatser i arbetet för och med minoritetsspråk och som en uppmuntran till fortsatt arbete.

Att kunna läsa och skriva på romska, som traditionellt varit ett muntligt språk, är väldigt värdefullt. Fler unga romer kan i dag överföra tankar, erfarenheter och åsikter genom tid och rum – på sitt eget modersmål. Pristagarnas arbete har bland annat bidragit till högre skolnärvaro och bättre skolresultat för romska ungdomar, samt större engagemang i ungdomarnas skolgång från både föräldrar och skolor. Det skriver Språkrådet på sin hemsida.

I motiveringen skriver juryn: ”Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski arbetar för att barnen ska få utveckla sitt romska tal- och skriftspråk och därigenom stärka sin identitet och självkänsla för att kunna inta sin rättmätiga plats i samhället”.

Henrik Barruk fick Minoritetsspråkspriset 2018. Priset delades ut av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Språkrådsdagen den 25 april.

Tidigare pristagare:

2018 Henrik Barruk fick Minoritetsspråkspriset 2018 för hans insatser för att rädda umesamiskan.

2017 Patricia Fjellgren fick årets minoritetsspråkspris för sitt glädjefulla och professionella arbete med att återuppliva de samiska språken.

2016 Minoritetsspråkspriset 2016 gick till Susanne Sznajderman-Rytz som prisas för sitt arbete med att stärka och synliggöra jiddisch. Priset delades ut av kulturminister Alice Bah Kuhnke.

2015 På Språkrådsdagen 6 maj 2015 delades Minoritetsspråkspriset ut till Sadeta Murić för hennes arbetet med att stärka flerspråkiga barns och elevers mångkulturella identitet.

2014 År 2014 gick priset till Fred Taikon för hans arbete för det romska språket.

2013 År 2013 delades Minoritetsspråkspriset ut till Josette Bushell-Mingo för hennes insatser för det svenska teckenspråket inom teatervärlden.

2012 År 2012 delades Minoritetsspråkspriset ut till Kaisa Syrjänen Schaal för hennes breda engagemang för minoritetsspråken i Sverige. Läs pressmeddelandet.

MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2019-05-03