Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik
Foto: Elis Ekberg

Flera minoriteter med i nybildat rättighetsråd

[Minoritetspolitik] I höst inleder det nybildade ”Rådet för de mänskliga rättigheterna” sitt arbete. Flera av experterna i rådet är kända profiler inom frågor som rör de nationella minoriteterna.
Illustration av Kungliga biblioteket

Inspelade samtal om äldreomsorg av Socialstyrelsen

[Minoritetspolitik] Socialstyrelsen har spelat in två samtal där nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen och arbete med romsk inkludering lyfts. Du kan bland annat höra om kommuners erfarenheter av att ...
Illustration från Forum för levande historia

Nytt uppdrag att kartlägga intolerans bland unga

[Minoritetspolitik] Forum för levande historia får i uppdrag att kartlägga intolerans bland unga, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

Skellefteå kommun vill se nationellt politikernätverk

[Minoritetspolitik] Skellefteås kommunstyrelse har skickat en motion till kongressen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i syfte att de ska skapa ett brett nationellt politikernätverk kopplat till frågor om de na...
Lisa Wallin Foto: Liselotte van der Meijs

BRÅ arbetar med studie om hatbrott mot samer

[Minoritetspolitik] BRÅ har sedan juni 2022 i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad studie om hatbrott mot samer. Studien ingår i regeringens åtgärdsprogram mot rasism mot samer – ett åtgärdsprogram med syf...

Häng med i årets prideparad i Stockholm

[Minoritetspolitik] Amnesty Sápmi, Sameföreningen i Stockholm och Magasin Dikko deltar med en gå-grupp i årets prideparad i Stockholm och de bjuder in andra nationella minoriteter  och urfolk att gå i paraden til...

Ny kartläggning om ungas psykiska hälsa

[Minoritetspolitik] MUCF har tillsammans med Folkhälsomyndigheten gjort en kartläggning "Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva" om ungas psykiska hälsa.

DO ska utbilda om diskriminering

[Minoritetspolitik] DO får i uppdrag att genomföra särskilda utbildningsinsatser för personer som riskerar att utsättas för rasism och diskriminering.

Animationer om minoriteternas högtidsdagar

[Minoritetspolitik] Minoritet.se har tagit fram korta animationer om de nationella minoriteternas högtidsdagar efter önskemål från minoriteterna själva.
Carin Collén. Foto: privat

Nytt koncept ska ge bättre bibliotek för unga inom minoriteterna

[Minoritetspolitik] Med ett helt nyutvecklat metodstöd kan alla bibliotek i Sverige nu få råd och tips om hur man planerar och genomför samråd med barn och unga i de nationella minoriteterna.