Artiklar
Foto: Anna Mannikoff

Ladda ner "Antiziganismen i Sverige" här!

Du har väl inte missat utbildningsmaterialet "Antiziganismen i Sverige"? Boken riktar sig främst till elever på högstadiet och beskriver övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet, med kopplingar till nutida diskriminering. Den kan också användas i exempelvis gymnasiet. 

Syftet med boken är att etablera begreppet antiziganism och beskriva hur den har kommit till uttryck. Den vill också ge elever en grund för att upptäcka och motverka fördomar och reflektera kring de mänskliga rättigheternas betydelse för ett fungerande samhälle.

Skriften är tänkt att fungera som ett komplement och en fördjupning till befintliga läromedel. Att den ger värdefull kunskap om den gemensamma historia som vi står på och en ökad insikt om på vilket sätt det förflutna präglar vår syn på nutiden.

Ladda ned utbildningsmaterialet ”Antiziganismen i Sverige”

Ladda ned lärarhandledningen till ”Antiziganismen i Sverige”

 

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-01-14