Artiklar

Karlskoga- årets sverigefinska kommun

Sverigefinländarnas Delegation har utnämnt Karlskoga till årets sverigefinska kommun för deras samråd med sverigefinnar.

– Styrelsen för Sverigefinländarnas Delegation konstaterar att Karlskoga kommun har utvecklat den strukturerade dialogen med nationella minoriteten sverigefinnar i sin kommun på ett föredömligt sätt. Vi önskar dem lycka till med det fortsatta arbetet, säger Markus Marttila, ordförande för Sverigefinländarnas Delegation i ett pressmeddelande.

Sedan 2019 har alla kommuner krav på sig att upprätta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Kommuner ska även föra strukturerad dialog med nationella minoriteter, så att de ges möjlighet att påverka beslut som påverkar dem. 

– Karlskoga kommun har fått mycket uppmärksamhet i media tack vare motioner från engagerade politiker, medborgarförslag som bifallits samt den formella samrådsformen, säger Anne Ågren, minoritetsstrateg på Karlskoga kommun.

Till en början bestod kommunens samråd endast av ett fåtal sverigefinska representanter och kommunstyrelsen ordförande. Därefter togs socialnämndens ordförande in och nu har man representanter från alla nämnder och rådet heter numera Sverigefinnarnas råd. Den Sverigefinska minoriteten har också möjlighet att påverka genom att de har representation i kommunens pensionärsråd.

Före varje rådsmöte har kommun allmänna öppna möten, där de redogör för vad som skedde i föregående råd samt tar in önskemål och åsikter.

Sverigefinländarnas delegation har sedan 2011 utsett en kommun inom förvaltningsområdet för finska till årets sverigefinska kommun utifrån olika specifika fokusområden. Fokus för årets val har varit samråd med den nationella minoriteten sverigefinnar.

Utnämningsceremonin kommer att hållas den 16 april i Luleå, som blev årets sverigefinska kommun 2023.

KARIN SKOGLUND

 

 

Sidan uppdaterad 2024-02-19