Artiklar

Isof genomför enkät om finskan i Sverige

Oavsett hur mycket eller lite du använder finska – välkommen att besvara Isofs enkät om finska språkets användning i Sverige!
Du är helt anonym och dina svar används bara i sammanslagen (aggregerad) form. Enkäten genomförs som en del av Isofs uppdrag att ta fram indikatorer för att kunna följa utvecklingen och användningen av nationella minoritetsspråk över tid.

Du kan svara på enkäten på finska eller svenska till och med den 15 juni.
 
 
För frågor om enkäten, kontakta Sari Pesonen, revitaliseringsexpert på Isof: sari.pesonen@isof.se
 
KARIN SKOGLUND
 
 
 
Sidan uppdaterad 2024-04-25