Artiklar

Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige i ny rapport

Martin Ericsson, docent i historia vid Lunds universitet har skrivit rapporten på uppdrag av Forum för levande historia och är en kunskapsöversikt över hur rasism och främlingsfientlighet har sett ut mot olika grupper i Sverige genom historien.

Rapporten tar ett helhetsgrepp om historisk forskning som gjorts om hur rasism och främlingsfientlighet sett ut i Sverige fram till mitten av 1970-talet och lyfter bland annat forskning om antisemitism, afrofobi, rasism mot samer och mot romer och resande. I rapporten diskuteras även begrepp och definitioner som exempelvis rasism, främlingsfientlighet och rasifiering.

- För att skapa ett samhälle utan rasism och intolerans krävs kunskap om hur detta har kommit till uttryck under historien. Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige är grundläggande läsning för alla som vill få sådan kunskap, säger Petra Mårselius, överintendent vid Forum för levande historia.

Här hittar du rapporten och en sammanfattning

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2024-02-23